Podstawowe fakty o reaktorze EPR™

Model reaktora EPR™

Poznaj podstawowe fakty dotyczące reaktora EPRTM produkcji AREVA, pierwszego na świecie reaktora wodnego ciśnieniowego generacji III+. Zapewnia on optymalne bezpieczeństwo, efektywność i konkurencyjność, zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

 • Zastosowane w reaktorze EPRTM rozwiązania projektowe zapewniają bezpieczeństwo ludzi i środowiska w otoczeniu elektrowni w przypadku wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń wewnętrznych i zewnętrznych (wypadek lotniczy, trzęsienie ziemi itp.);
 • Cztery niezależne i fizycznie rozdzielone układy bezpieczeństwa, z których każdy zdolny jest samodzielnie realizować wszystkie funkcje związane z bezpieczeństwem;
 • Szczelna obudowa wewnętrzna stanowi barierę dla promieniowania i jest odporna na wysokie ciśnienie i temperaturę;
 • Zaawansowany mechanizm zatrzymania płynnego rdzenia w razie mało prawdopodobnej awarii skutkującej stopieniem rdzenia.

Efekt solidnego doświadczenia konstruktorskiego AREVA

 • Ponad 100 reaktorów AREVA pracujących na całym świecie stanowi 30% światowej zainstalowanej mocy jądrowej;
 • Wiele typów typy reaktorów eksploatowanych na całym świecie: 84 reaktory PWR, 6 reaktorów wodnych wrzących, 1 reaktor ciśnieniowy ciężkowodny (PHWR), 7 reaktorów wyłączonych z użytku.

Cztery reaktory w  trakcie budowy

 • Olkiluoto, Finlandia: budowany od końca 2005 r., przyszły operator - TVO;
 • Flamanville, Francja: budowany od połowy 2007 r., przyszły operator - EDF;
 • Taishan, Chiny: 2 budowane od sierpnia 2008 r., przyszły operator - China Guangdong Nuclear Power Corp.

Najbardziej rygorystyczne na świecie procedury licencyjne potwierdzeniem jakości

 • Ponad 99,9%-owa zgodność ze standardami określonymi w dokumencie EUR (European Utilities Requirements) oraz z kryteriami American Electric Power Research Institute;
 • System AREVA TELEPERM XS jest pierwszym zorientowanym na bezpieczeństwo skomputeryzowanym systemem automatyki i sterowania (I&C), który otrzymał aprobatę amerykańskiej Komisji Dozoru Jądrowego (NRC);
 • Licencje na budowę udzielone przez 3 najbardziej wymagające instytucje ds. bezpieczeństwa jądrowego we Francji, Finlandii i w Chinach;
 • Jego budowę planują obecnie Stany Zjednoczone i Wielka Brytania.

*W porównaniu z reaktorami o mocy 1000 MWe

Sprawdzona technologia, nowatorska konstrukcja

 • Ewolucyjny projekt oparty o najnowszą stosowaną obecnie technologię reaktora lekkowodnego: modele N4 i KONVOI
 • Posiada całkowicie skomputeryzowany system automatyki i sterowania (I&C), minimalizujący ryzyko wystąpienia błędu ludzkiego i ułatwiający obsługę techniczną i eksploatację
 • Osiowy ekonomizer wbudowany w każdą wytwornicę pary, pozwalający wytworzyć wyższe ciśnienie pary i osiągnąć lepszą wydajność produkcyjną 

Reaktor wyjątkowo konkurencyjny

 • Obniżenie kosztów utrzymania i eksploatacji o 20% dzięki wysokiej wydajności i dyspozycyjności reaktora EPRTM
 • 15% oszczędności zużycia uranu na 1 MWh wyprodukowanej energii i większa moc na kilogram uranu w porównaniu z innymi konstrukcjami
 • Wyższa dyspozycyjność w porównaniu z innymi konstrukcjami - docelowa dyspozycyjność na poziomie 92%
 • Zaprojektowany, aby zoptymalizować nakłady inwestycyjne i zachować wysoką trwałość przy spodziewanym 60-letnim okresie eksploatacji

Z myślą o środowisku

 • Obniżenie zużycia uranu o 7-15% na 1 megawatogodzinę wyprodukowanej energii*
 • Ulepszone wykorzystanie paliwa pozwala obniżyć ilość wytwarzanych długożyciowych aktynowców o 10% na 1 megawatogodzinę wyprodukowanej energii*
 • Zwiększona moc wytwórcza obiektu (1650 MWe)
 • Ograniczone zużycie wody dzięki zwiększonej wydajności cieplnej
 • Możliwość stosowania mieszanego paliwa uranowo-plutonowego (MOX) oraz wzbogaconego uranu z przerobu wypalonego paliwa (ERU)
 • Obniżenie kolektywnych dawek promieniowania o 30% w stosunku do najlepszych poziomów  średniorocznych Światowego Stowarzyszenia Operatorów Elektrowni Jądrowych (WANO).