EPR™: ewolucyjny projekt, najnowsza technologia

Makieta 3D reaktora EPR™

EPRTM jest reaktorem wodnym ciśnieniowym (ang. Pressurized Water Reactor) o mocy 1650 MWe. Jest pierwszym na świecie reaktorem PWR generacji III+. Reaktory EPRTM odznaczają się wysoką innowacyjnością, a przy tym powstały w oparciu o pewną i sprawdzoną technologię. Ich ulepszona konstrukcja to efekt zaangażowania oraz współpracy z instytucjami nadzoru jądrowego oraz odbiorcami już od najwcześniejszych etapów projektowania.  

Nowoczesna konstrukcja oparta na wieloletnim doświadczeniu

Konstrukcja EPR™ to efekt postępu wypracowanego w toku dziesięcioleci programów badawczo-rozwojowych prowadzonych przez Francuską Komisję ds. Energii Jądrowej (CEA) i Ośrodek Badawczy Karlsruhe w Niemczech. Jest bezpośrednim następcą przetestowanych i sprawdzonych reaktorów N4 i KONVOI produkcji AREVA i Siemens, będących najnowocześniejszymi, a zarazem najpotężniejszymi reaktorami jądrowymi eksploatowanymi współcześnie we Francji i w Niemczech.

Projekt EPR™ już od najwcześniejszych etapów powstawania korzystał ze wsparcia francuskich i niemieckich instytucji nadzoru jądrowego oraz aktywnego zaangażowania europejskich producentów energii jądrowej, takich jak EDF czy E.ON już we wczesnych fazach projektowania.

Postęp technologiczny i innowacje

W efekcie reaktor EPR™ został udoskonalony w taki sposób, aby nie tylko spełniał wyższe standardy bezpieczeństwa nowej generacji elektrowni jądrowych, ale wytwarzał przy tym energię wysoce konkurencyjną cenowo. W toku ciągłego procesu innowacyjnego, reaktor ulepszono o następujące rozwiązania:

  • Osiowy ekonomizer wbudowany w każdą wytwornicę pary, umożliwiający wytworzenie wysokiego ciśnienia, a w rezultacie zwiększenie wydajności elektrowni;
  • Reflektor neutronów otaczający rdzeń reaktora, który przyczynia się do obniżenia zużycia uranu;
  • Obudowa zewnętrzna chroniąca budynek reaktora, budynek paliwowy i dwa z czterech budynków układów bezpieczeństwa, w razie uderzenia dużego samolotu;
  • Chwytacz rdzenia umożliwiający bierne przechwycenie i zatrzymanie płynnego rdzenia, gdyby wskutek mało prawdopodobnego przypadku stopienia rdzenia doszło do przepalenia dna zbiornika reaktora;
  • Dodatkową ochronę zapewnia poczwórnie redundantny system bezpieczeństwa i przyjazna dla użytkownika skomputeryzowana sterownia, która dostarcza rzetelne informacje w czasie rzeczywistym.

System I&C: sterowanie elektrownią

Architektura systemu I&C i jego urządzeń jest w pełni zgodna z wymogami procesu bezpieczeństwa jądrowego i warunkami eksploatacji. Poszczególne podukłady są zrealizowane w technologii TELEPERM XS, opracowanej przez firmę AREVA dla zagwarantowania bezpieczeństwa i niezawodności obiektów jądrowych.

System AREVA TELEPERM XS jest pierwszym cyfrowym systemem automatyki i sterowania zorientowanym na bezpieczeństwo, który otrzymał aprobatę amerykańskiej Komisji Dozoru Jądrowego (NRC). Obecnie jest on licencjonowany i wprowadzany do użytku w Argentynie, Bułgarii, Chinach, Finlandii, Francji, Niemczech, na Węgrzech, na Słowacji, w Hiszpanii, Szwecji i Szwajcarii.

System I&C zorientowany na bezpieczeństwo

System i urządzenia I&C realizują zasady redundancji, zróżnicowania i rozdzielenia funkcjonalnego, na których opiera się sterowanie systemami bezpieczeństwa reaktora EPRTM. System I&C działa nawet wtedy, gdy jeden z ciągów uległ awarii, a drugi został wyłączony z użytku na potrzeby konserwacji.

Technologia zatwierdzona w najbardziej wymagających procedurach licencyjnych

Jakość technologii reaktora EPRTM potwierdza przebieg procesu udzielanych jej licencji. Technologia przeszła pomyślnie procedury zatwierdzające i licencyjne najbardziej wymagających instytucji na świecie, w tym organów nadzoru nad bezpieczeństwem jądrowym we Francji, Finlandii i w Chinach. Wszystkie one wydały licencje na budowę reaktora w swoich krajach.

Budowę reaktorów EPRTM rozważają obecnie Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. Amerykańscy operatorzy badają możliwość wykorzystania technologii EPRTM do budowania własnej mocy wytwórczej. W tym celu, pod koniec grudnia 2007 r. rozpoczęli proces licencjonowania.

W październiku tego samego roku do procesu licencjonowania przystąpiła Wielka Brytania, a w kwietniu 2008 r. firma E.ON wybrała reaktor EPRTM jako wzorcowy projekt dla wszystkich elektrowni jądrowych budowanych w przyszłości w tym kraju.

Cztery reaktory EPR™ w trakcie budowy

  • Olkiluoto, Finlandia: budowany od końca 2005, przyszły operator - TVO;
  • Flamanville, Francja: budowany od połowy 2007, przyszły operator - EDF;
  • Taishan, Chiny: dwa budowane od sierpnia 2008, przyszły operator - China Guangdong Nuclear Power Corp.

Reaktor EPRTM, wyposażony w innowacyjne rozwiązania i wzbudzający zaufanie na całym świecie, charakteryzuje się wysoką wydajnością, doskonałymi osiągami eksploatacyjnymi i parametrami ekonomicznymi.