Reaktor EPR™: reaktor zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju

Reaktor EPR™ w budowie, Olkiluoto, Finlandia

Reaktor EPR™ jest najlepszym reaktorem pod względem założeń zrównoważonego rozwoju. Dzięki udoskonalonej koncepcji rdzenia oraz wysokiej wydajności, reaktor EPRTM jest dużo bardziej przyjazny dla środowiska niż istniejące reaktory lekkowodne.

Mniej odpadów i lepsze ich zagospodarowanie

Reaktor EPRTM został wyposażony w rozwiązania projektowe, które pozwalają ograniczyć ilość wytwarzanych odpadów i umożliwić ich lepsze zagospodarowanie.

Odpady gazowe

Wszystkie wydostające się z reaktora EPRTM gazy są najpierw filtrowane w celu obniżenia ich aktywności promieniotwórczej. Na poziomie komina wentylacyjnego gazy są poddawane kontroli i monitoringowi, co pozwala zyskać pewność, że nie mają znaczącego wpływu na środowisko.

Odpady ciekłe

Dzięki dodatkowym prętom sterującym i zwiększonym rozmiarom rdzenia, technologia wymaga wstrzykiwania mniejszych ilości boru, co wpływa na zmniejszenie ilości ciekłych odpadów.

 Zużycie paliwa i produkcja odpadów 

Dzięki wysokiej wydajności eksploatacyjnej, operatorzy zyskują większą elastyczność w wykorzystywaniu paliwa jądrowego do wytwarzania energii i możliwość stosowania wydajnych strategii paliwowych, które przyczyniają się do ograniczenia zużycia paliwa, a w rezultacie do zmniejszenia ilości odpadów.

Zużycie wody

Reaktor EPRTM odznacza się podwyższoną wydajnością cieplną, co oznacza, że do chłodzenia zużywa mniej wody pochodzenia zewnętrznego niż inne konstrukcje.

Większa wydajność, mniejsza powierzchnia zabudowy

Dzięki wysokiej wydajności, reaktor EPR™ jest w stanie wyprodukować tę samą ilość energii co inne technologie zajmując mniejszą powierzchnię. Ta wysoka zdolność produkcyjna ma szczególne znaczenie w krajach, które dążą do zminimalizowania liczby budowanych obiektów jądrowych.

Ograniczony wpływ na otoczenie

Jak wykazano wcześniej, reaktor EPRTM został wyposażony w nowoczesne rozwiązania, których zadaniem jest ograniczenie konsekwencji mało prawdopodobnej awarii do ścisłego terenu elektrowni, a co za tym idzie, zapobieżenie negatywnym skutkom dla otaczającego środowiska.

Bezpieczniejsze warunki pracy

Ostatnią, nie mniej ważną cechą reaktora EPRTM jest podwyższona ochrona personelu elektrowni odpowiedzialnego za eksploatację i konserwację przed promieniowaniem radioaktywnym. Dawka kolektywna jest 2 razy niższa niż we wcześniejszych obiektach. Docelowo dawka kolektywna ma być utrzymana na poziomie około 0,4 osobo-sieverta dla jednego reaktora rocznie. To znacznie mniej niż średnia wielkość 1 osobo-sieverta odnotowywana w elektrowniach krajów OECD.

Główne atuty ekologiczne reaktora EPR™

  • Obniżenie zużycia uranu o 7-15% na 1 megawatogodzinę wyprodukowanej energii*;
  • Ulepszone wykorzystanie paliwa pozwala obniżyć ilość wytwarzanych długożyciowych aktynowców o 10% na 1 megawatogodzinę wyprodukowanej energii*;
  • Zwiększona moc obiektu;
  • Ograniczone zużycie wody dzięki zwiększonej wydajności cieplnej*;
  • Możliwość stosowania mieszanego paliwa uranowo-plutonowego (MOX) i wzbogaconego uranu z przerobu wypalonego paliwa (ERU);
  • Obniżenie kolektywnych dawek promieniowania o 30% w stosunku do najlepszych poziomów średniorocznych Światowego Stowarzyszenia Operatorów Elektrowni Jądrowych (WANO).

*w porównaniu z reaktorami o mocy 1000 MWe