AREVA: Solidne doświadczenie, światowej klasy wiedza ekspercka

Elektrownia AREVA w Civaux we Francji. Zdjęcie: PAUQUET Claude

AREVA buduje obecnie pierwszy na świecie park reaktorów EPRTM generacji III+ we Francji, Finlandii i Chinach. Te projekty budowlane realizowane są na solidnej bazie doświadczeń konstruktorskich nabywanych nieprzerwanie od lat 80-tych.

Rozległe doświadczenie procentuje

Każdy z trwających obecnie projektów budowy reaktorów EPRTM firmy AREVA ma inny harmonogram. Dzięki temu doświadczenia zdobyte w ramach ww. projektów wzbogacają firmę AREVA w wiedzę z różnych obszarów realizacji inwestycji budowlanych, takich jak zarządzanie projektem i organizacja, inżynieria, dokumentacja projektowa, produkcja komponentów, zaopatrzenie, czy wreszcie sama budowa.

AREVA buduje bazę wiedzy na temat kompleksowych projektów typu Engineering, Procurement and Construction (EPC). Bieżąca baza wiedzy zawiera ponad 1200 informacji odzwierciedlających zdobyte doświadczenia. W Taishan pracują zespoły złożone ze specjalistów, którzy zdobyli doświadczenie w Olkiluoto i we Flamanville (90% zespołu zaopatrzenia i 50% dyrekcji projektu).

Aby utrwalić tę unikalną wiedzę firma AREVA zainwestowała w przemysłowy system zarządzania projektem, który umożliwia kontrolowanie inwestycji w stopniu adekwatnym do skali projektów jądrowych pod klucz typu EPC.

Poniżej przedstawiono niektóre z ostatnich usprawnień dokonanych w ramach toczących się projektów budowlanych na przykładzie budów Taishan 1 i Taishan 2:

 • Skrócenie o 66% czasu wykoniania pierwszej połowy budowy elektrowni TSN w porównaniu z pierwszym projektem budowlanym  EPRTM;
 • Skrócenie cyklu produkcyjnego wewnętrznej powłoki obudowy bezpieczeństwa o ponad 4 miesiące;
 • Skrócenie czasu dostawy warstwy ochronnej strefy rozpływu rdzenia o 68% w stosunku do  pierwszego projektu EPRTM;
 • Skrócenie czasu budowy o 1 miesiąc, dzięki ograniczeniu dwuetapowego wylewania płyty betonowej do jednego etapu;
 • Istotne skrócenie czasu budowy TSN w stosunku do pierwszego projektu EPRTM w zakresie wszystkich głównych etapów (np. płyta fundamentowa, start obudowy wewnętrznej, gusset pouring, wylanie pierwszego betonu).

Zarówno gromadzona przez dziesięciolecia wiedza ekspercka jak i doświadczenie w konstrukcji reaktorów - a także wola i potencjał umożliwiające korzystanie z tych doświadczeń - sprawiają, że firma AREVA stale poprawia szybkość realizacji inwestycji budowlanych.

Doświadczenie firmy AREVA w skrócie

Dotychczasowy dorobek AREVA to 102 elektrownie jądrowe, które zostały wybudowane bądź są obecnie budowane przez AREVA w 11 krajach. 91 z nich jest nadal w eksploatacji. Stanowią one 26,3% zainstalowanej światowej mocy jądrowej

W eksploatacji na całym świecie:

 • 84 reaktorów wodnych ciśnieniowych;
 • 6 reaktorów wodnych wrzących;
 • 1 reaktor ciśnieniowy ciężkowodny;
 • 7 reaktorów wyłączonych z użytku;

oraz 4 bloki EPRTM w trakcie budowy:

 • 1 we Francji (FA 3);
 • 1 w Olkiluoto, w Finlandii (OL 3);
 • 2 w Taishan, w Chinach (TSN 1 i TSN 2).