Grupa AREVA

Logo AREVA - Siedziba AREVA

Francuska firma AREVA dostarcza produkty i usługi o bardzo wysokiej wartości dodanej dla elektrowni jądrowych na całym świecie.
Grupa udziela wsparcia w całym procesie jądrowym, począwszy od wydobycia uranu, poprzez projektowanie reaktorów i usługi związane z ich eksploatacją, po recykling wypalonego paliwa jądrowego.

Doświadczenia firmy AREVA, doskonała znajomość zaawansowanych technologicznie procedur i najwyższe wymagania firmy w dziedzinie bezpieczeństwa są wysoko cenione przez producentów energii  na całym świecie.

41 000 pracowników firmy AREVA przyczynia się do tworzenia modelu energetycznego przyszłości : zaopatrywania szerokiej rzeszy odbiorców  w coraz pewniejszą, coraz czystszą i coraz tańszą energię.

Znaczący gracz na rynku energetycznym

Innowacyjne i odpowiedzialne technologie