STRATEGIA: KOMPLEKSOWE i BEZPIECZNE ROZWIĄZANIA

Dwóch inżynierów AREVA dyskutuje na placu budowy reaktora EPR we Flamanville we Francji.

AREVA jest jednym ze światowych liderów w produkcji energii elektrycznej o niskiej emisji CO2. Grupa oferuje urządzenia i usługi umożliwiające wytwarzanie czystszej energii przy zachowaniu najlepszych parametrów niezawodności i bezpieczeństwa.

WZROST DZIĘKI BEZPIECZEŃSTWU I PRZEJRZYSTOŚCI

Dla firmy AREVA, niezawodność i bezpieczeństwo w energetyce jądrowej są kluczowymi priorytetami. Kierując się zasadą ciągłego rozwoju, AREVA stawia sobie wymagania powyżej najlepszych standardów międzynarodowych, koncentrując stałą uwagę na kwestiach bezpieczeństwaochrony środowiska.

Jednocześnie AREVA kładzie nacisk na dialog i porozumienie z interesariuszami. Wyjaśniając swoje strategie i działania stawia na przejrzystość. W ten sposób zdobywa akceptację społeczną dla swojej działalności.

CIĄGŁY ROZWÓJ W DZIEDZINIE ENERGETYKI JĄDROWEJ

Aby zdobyć pozycję lidera w branży energetyki jądrowej, Grupa AREVA opracowała kompleksową ofertę obejmującą cały cykl produkcji energii.

Będąc największym dostawcą usług z zakresu energetyki jądrowej na świecie umacnia także swoją pozycję na rynku nowych konstrukcji, dzięki reaktorom generacji III+ spełniającym bardzo restrykcyjne kryteria bezpieczeństwa. 

W konstrukcji reaktora EPR™ uwzględniono wnioski wyciągnięte z trzech ważnych wydarzeń: awarii w Three Mile Island, katastrofy w Czarnobylu i zamachów z 11 września 2001.

Wnioski z awarii w Fukushimie zostaną również w pełni wykorzystane i posłużą do dalszego zwiększania bezpieczeństwa oraz niezawodności istniejących elektrowni jądrowych.

STYMULOWANIE ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

W drodze inwestycji AREVA nabyła zaawansowane technologie z dziedziny morskiej energetyki wiatrowej (offshore) oraz energetyki słonecznej typu CSP (ang. Concentrated Solar Power).  W zakresie biomasy AREVA oddała do użytku lub obecnie buduje blisko sto elektrowni o łącznej mocy ponad 3 000 MW. Za pośrednictwem swojej filii Hélion, AREVA pracuje również nad rozwiązaniami umożliwiającymi magazynowanie energii elektrycznej.

Energia jądrowa i energia ze źródeł odnawialnych wzajemnie się uzupełniają do tego stopnia, że mogą być wytwarzane we wspólnych obiektach. We współpracy z partnerami AREVA buduje "clean energy parks" (parki energetyczne o niskiej emisji CO2). Pierwszy z nich, będący rezultatem współpracy z firmą Duke Energy, ma powstać w stanie Ohio. Kolejne obiekty tego typu zostaną wybudowane w Kalifornii, z firmą Fresno Nuclear Energy Group, i w Kanadzie, razem ze producentem energii elektrycznej New Brunswick Power.

Odwiedź stronę Areva.com aby dowiedzieć się więcej: