AREVA - TECHNOLOGIE DO PRODUKCJI ENERGII O NIŻSZEJ EMISJI CO2

Olkiluoto3 - Elektrownia AREVA

AREVA odpowiada na potrzeby firm energetycznych zarówno w dziedzinie energetyki jądrowej jak i energii odnawialnych. Jej oferta zawiera całą gamę środków i technologii umożliwiających wytwarzanie energii elektrycznej, która jest jednocześnie konkurencyjna, bezpieczna dla środowiska i zgodna z najwyższymi standardami bezpieczeństwa.

KOMPLEKSOWA OFERTA

Tradycyjna oferta grupy AREVA, wynikająca z jej 40-letniego doświadczenia, dotyczy energetyki jądrowej, w której energia elektryczna wytwarzana jest centralnie i w dużych ilościach zapewniających ciągłość zasilania. Uzupełnia ją oferta AREVA z zakresu energetyki odnawialnej, która zaspokaja lokalne zapotrzebowanie na energię elektryczną często w sposób okresowy i w ograniczonym wymiarze.

Z tego względu grupa prowadzi programy badawczo-rozwojowe, które mają na celu wykorzystanie kompetencji posiadanych w energetyce jądrowej do rozwoju energii odnawialnych. Przyjmując taką strategię, grupa może proponować swoim klientom kompleksowe rozwiązania służące dywersyfikacji ich koszyków energetycznych.

ENERGIA JĄDROWA

Elektrownia w Dampierre, we Francji

AREVA opracowała kompleksową ofertę, która w ciągu kilku lat stała się modelowym produktem w sektorze. Obejmuje on cały cykl produkcji energii jądrowej, począwszy od wydobycia uranu aż po przerób wypalonego paliwa jądrowego, a także etapy od projektowania i budowy reaktorów aż po ich rozbiórkę. W swojej ofercie AREVA przewidziała również usługi niezbędne do eksploatowania, modernizacji i podwyższania wydajności elektrowni.

Takie podejście jest możliwe dzięki nawiązaniu długotrwałej i stabilnej globalnej współpracy między firmą AREVA a jej klientami. Daje to gwarancję kontroli kosztów i ich dalszego ograniczania. Może ona uwzględniać między innymi zobowiązania dotyczące rezultatu ze strony grupy odnośnie jej kluczowych wartości, takich jak bezpieczeństwo, niezawodność, wydajność oraz dyspozycyjność obiektów.

Reaktory jądrowe

Model reaktora

Oferta AREVA obejmuje reaktory EPR™, ATMEA1 i KERENA™, należące do najnowszej generacji reaktorów jądrowych (III+) o mocy między 1 100 a 1 650 MWe. Dzięki znaczącym udoskonaleniom technologicznym, reaktory te odznaczają się bardzo wysokim poziomem bezpieczeństwa, co pozwala zapobiegać ewentualnym awariom i minimalizować ryzyko ich wystąpienia.

Te reaktory wodne pozwalają producentom energii elektrycznej osiągnąć ich cele w zakresie konkurencyjności i mocy wytwórczych, zapewniając przy tym najwyższy poziom niezawodności i bezpieczeństwa.

Technologie paliwowe

Załadunek paliwa

Zaopatrzenie i gospodarka paliwem to kluczowe czynniki wpływające na eksploatację elektrowni jądrowej. Bezpieczeństwo, stabilność zaopatrzenia, redukcja kosztów cyklu, gospodarka paliwem wypalonym i odpadami to tylko niektóre z kwestii, o które muszą się zatroszczyć firmy energetyczne. Grupa odpowiada na ich oczekiwania proponując gamę technologii obejmujących cały cykl paliwowy.

  • początkowa część cyklu (front-end): gama usług związanych z zaopatrzeniem w uran i przygotowaniem zestawów paliwowych.
  • końcowa część cyklu (back-end): rozwiązania z zakresu przerobu paliwa, umożliwiające odzysk wypalonego paliwa jądrowego, a także ograniczenie ilości odpadów i ich optymalne zagospodarowanie.
  • usługi logistyczne wspomagające niezawodność powyższych rozwiązań.

Usługi

Wymiana wytwornic pary w Gravelines we Francji

Oferta AREVA obejmuje usługi na rzecz operatorów energetycznych na wszystkich etapach eksploatacji ich obiektów jądrowych. Zapewnia ją kilka tysięcy doświadczonych specjalistów na całym świecie.
Usługi AREVA cechują się wysoką jakością oraz unikalnym w skali rynku stopniem zaangażowania w realizację następujących celów:

  • poprawy bezpieczeństwa, dyspozycyjności i wydajności elektrowni,
  • optymalizacji warunków eksploatacji obiektów.

ENERGIE ODNAWIALNE

Elektrownia wiatrowa typu offshore

Oferta z zakresu energii odnawialnych jest odpowiedzią AREVA na potrzeby producentów energii elektrycznej, którzy chcieliby skompletować swój koszyk energetyczny wykorzystując stabilne i konkurencyjne technologie.

AREVA oferuje "pakiet" czterech energii: wiatrowej, bioenergii, słonecznejwodorowej. Zawiera on rozwiązania technologiczne "pod klucz", dostosowane do krótko- i długoterminowych potrzeb klientów i umożliwiające pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną, także w okresach szczytowego obciążenia.

Rozwiązania obejmują:

  • projektowanie, wykonanie, budowę i uruchomienie obiektów,
  • wsparcie przy opracowywaniu projektów,
  • pomoc klientom przy realizacji inwestycji poprzez adekwatne formy współpracy.

Odwiedź stronę Areva.com aby dowiedzieć się więcej: