AREVA w Polsce

Koncern AREVA, światowy lider w branży energetyki jądrowej, wraz ze swoimi partnerami: Komisariatem ds. Energii Atomowej i Energii Alternatywnych (CEA), Instytutem Ochrony Radiologicznej i Bezpieczeństwa Jądrowego (IRSN), Urzędem Bezpieczeństwa Jądrowego (ASN) oraz Francuską Międzynarodową Agencją Jądrową (AFNI), jest gotowy udzielić swojego wsparcia i udostępnić ekspercką wiedzę na potrzeby polskiego programu energetyki jądrowej.

Specjalistyczna wiedza i doświadczenie firmy AREVA odpowiedzią na polskie potrzeby

 Specjalistyczna wiedza w zakresie konstrukcji reaktorów lekkowodnych 

AREVA posiada specjalistyczną wiedzę w zakresie konstrukcji reaktorów lekkowodnych zdobytą w trakcie realizacji, na zlecenie operatorów energetycznych na całym świecie, ponad 100 reaktorów o potencjale wytwórczym stanowiącym 30% całkowitej światowej mocy zainstalowanej. Aby jeszcze lepiej sprostać oczekiwaniom klientów, koncern poszerzył swoją ofertę o reaktory trzeciej generacji.

W odpowiedzi na potrzeby polskiego odbiorcy, AREVA proponuje swoje specjalistyczne kompetencje w zakresie konstrukcji reaktorów EPR™.

Reaktor EPR™jest efektem 50 lat doświadczeń i postępu technologicznego. Z racji swojej mocy, 1650 MWe, jest jednym z najpotężniejszych reaktorów świata.

Technologia reaktora EPR™opiera się na sprawdzonych technologiach. Jest on zaliczany do reaktorów generacji III+ ze względu na wysokie standardy bezpieczeństwa oraz obniżone, w stosunku do dotychczasowych modeli, koszty eksploatacji. 

EPR™ cechuje bezprecedensowy poziom niezawodności i bezpieczeństwa. Prawdopodobieństwo wystąpienia poważnej awarii technicznej i negatywnych skutków dla środowiska zostało tu radykalnie obniżone. Reaktor charakteryzuje się też wyjątkową odpornością na wszelkiego rodzaju zdarzenia zewnętrzne, takie jak upadek samolotu itp.

Doświadczenie w budowaniu reaktorów EPR™

Obecnie trwa budowa czterech reaktorów EPR™w trzech krajach:

  • w Finlandii - Olkiluoto 3,
  • we Francji - Flamanville 3,
  • w Chinach - Taishan 1&2.

Dzięki tym praktycznym doświadczeniom koncern AREVA stale poszerza kompetencje w zakresie zarządzania projektami zagranicznymi, ich organizacji, dostosowywania się do lokalnej specyfiki budowlanej, jak również zarządzania międzynarodowymi zespołami. Dzisiaj baza wiedzy AREVA liczy 1000 raportów z budowy będących odzwierciedleniem zarówno doświadczeń zdobytych na placach budowy, jak i podczas przeprowadzania projektów technicznych w działających elektrowniach. 

Koncern obsługuje cały cykl jądrowy, co sprawia, że może udzielać wsparcia klientom we wszystkich obszarach,w których mogą tego potrzebować, takich jak zabezpieczenie dostaw uranu czy recykling paliw.

Kluczowa rola lokalnego know-how

Koncern AREVA jest przekonany o słuszności stosowanej przez siebie strategii, która zakłada przede wszystkim współpracę z lokalnymi partnerami oraz uruchamianie stałych linii produkcyjnych w krajach, w których buduje swoje reaktory.

Zaangażowanie polskiego sektora przemysłowego będzie kluczem do sukcesu polskiego programu energetyki jądrowej. Udział wezmą w nim przedsiębiorstwa, których kompetencje są nieodzowne w procesie budowlanym - nie tylko te zlokalizowanew sąsiedztwie elektrowni, ale także przedsiębiorstwa z całej Polski.

Polski know-how w dziedzinie inżynierii jądrowej został już doceniony na placach budowy za granicą. Kilka tysięcy polskich robotników pracowało przy budowie pierwszej na świecie elektrowni EPR™w Olkiluoto w Finlandii.

Począwszy od 2011 roku, AREVA podpisała umowy o współpracy z wieloma polskimi firmami, dotyczące budowy pierwszej elektrowni atomowej w Polsce, a także organizacji łańcucha logistycznego.

Francuska nauka do dyspozycji polskiego programu energetyki jądrowej

W maju 2008 roku Francja i Polska zawarły układ o partnerstwie strategicznym. Został on uzupełniony o umowę o współpracy naukowej i technologicznej, która przewiduje między innymi współpracę przy badaniach nad technologiami jądrowymi.

Komisariat ds. energii atomowej i energii alternatywnych (CEA), który jest głównym akcjonariuszem koncernu AREVA, ze swojej strony podpisał porozumienie o współpracy z Polską Akademią Nauk (PAN) oraz z sześcioma instytutami badawczymi, które wejdą w skład Narodowego Centrum Badań Jądrowych:

  • Instytut Energii Atomowej POLATOM w Świerku,
  • Instytut Badań Jądrowych im. Andrzeja Soltana w Świerku,
  • Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie,
  • Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy w Warszawie,
  • Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej CLOR w Warszawie,
  • Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

CEA poinformował, że polski program jest jednym z jego priorytetów.

W realizację programu polskiej energetyki jądrowej angażują się na stałe także inni gracze francuskiego rynku energii jądrowej. ASN i IRSN zasiadają w grupie roboczej ds. energii jądrowej, a Francuska Międzynarodowa Agencja Jądrowa (AFNI) uczestniczy w różnorodnych projektach dotyczących współpracy na polu edukacji (współpraca z Politechniką Warszawską, oferta szkoleń z dziedziny energetyki jądrowej, itp.).