Reaktor EPR™ -  Skonstruowany z myślą  o bezpieczeństwie

Makieta 3D reaktora EPR™

Bezpieczeństwo jest najważniejszą cechą technologii EPRTM, w której projekt już od najwcześniejszych etapów zaangażowane były francuskie i niemieckie instytucje nadzoru jądrowego. Efektem tych starań jest reaktor EPRTM cechujący się bezprecedensowym poziomem bezpieczeństwa, odporny zarówno na zdarzenia wewnętrzne, jak i zagrożenia zewnętrzne.

Obok analiz probabilistycznych zastosowano podejście deterministyczne uwzględniające dotychczasowe doświadczenia, zapewniając pełne zróżnicowanie funkcjonalne, komplementarność i redundancję sprawdzonych technologii. Zróżnicowanie układów eliminuje ryzyko, że ulegną one awarii o wspólnej przyczynie, zaś ich redundancja umożliwia opanowanie pojedynczych usterek. Ostatnim, niemniej ważnym, elementem zapewniającym szczelność barier bezpieczeństwa jest optymalna kombinacja układów aktywnych i pasywnych.

Kominy odprowadzące parę wodną z elektrowni atomowej

Sprawdzona konstrukcja

Reaktor EPRTM jest konstrukcją ewolucyjną, opracowaną w oparciu o szerokie spektrum doświadczeń z konstrukcji i eksploatacji ponad 100 reaktorów jądrowych zaprojektowanych, wybudowanych lub aktualnie budowanych przez AREVA.

Element reaktora w przekroju

Cel – zapobieganie zdarzeniom wewnętrznym

Systemy bezpieczeństwa są skonstruowane w oparciu o zasady redundancji i zróżnicowania tak, aby zapewnić niezawodność.

Makieta elektrowni z reaktorem EPR

Przygotowany na każdą ewentualność

Konstrukcja reaktora EPRTM realizuje zasadę “obrony w głąb”, w myśl której przewidziano wszelkie możliwe zagrożenia.

Model elektrowni z reaktorem EPR

Bezpieczeństwo reaktora EPR w skrócie

Zastosowane w reaktorze EPRTM rozwiązania zapewniają bezpieczeństwo ludzi i środowiska w otoczeniu elektrowni.