CEL – ZAPOBIEGANIE ZDARZENIOM WEWNĘTRZNYM

Model reaktora

Staranny i przemyślany wybór urządzeń i podzespołów pozwolił na zminimalizowanie ryzyka wystąpienia anomalii mogących przerodzić się w awarię elektrowni. W fazie projektowania kontrukcji przeanalizowano szeroki wachlarz trudnych warunków operacyjnych, np. konieczności nagłego i zdalnego jej wyłączenia.

 • Przemyślany wybór urządzeń
 • Niezawodnośc dzięki redundancji           

  Ciągi bezpieczeństwa

  Ciągi bezpieczeństwa

  Kliknij aby powiększyć

  Reaktor EPRTM posiada 4 odrębne podukłady bezpieczeństwa, tzw. "ciągi bezpieczeństwa". Ciągi bezpieczeństwa zaprojektowano z poczwórną redundancją, obejmującą zarówno ich części mechaniczne i elektryczne, jak i wspomagające systemy automatyki i sterowania (I&C). Dzięki temu, każdy z ciągów bezpieczeństwa może samodzielnie realizować wszystkie przewidziane dla elektrowni funkcje bezpieczeństwa.

  W każdym budynku układów bezpieczeństwa reaktora EPRTM znajduje się jeden ciąg wyposażony w:

  • system wtrysku wody do zbiornika reaktora w razie utraty chłodziwa;
  • awaryjny układ wody zasilającej wytwornice pary;
  • systemy automatyki i sterowania (I&C) i systemy elektryczne.

  Współistnienie czterech ciągów bezpieczeństwa pozwala na przeprowadzanie zabiegów konserwacyjnych podczas pracy elektrowni, bez konieczności jej wyłączania. Dzięki temu prewencyjne operacje konserwacyjne mogą być wykonywane doraźnie, niezależnie od harmonogramu planowych odstawień reaktora, co w efekcie przyczynia się do zwiększenia niezawodności układów bezpieczeństwa.

  Generatory zasilania awaryjnego

  W przypadku braku zewnętrznego zasilania elektrycznego, reaktor EPR™ korzysta z dwóch różnych redundantnych układów awaryjnego zasilania, zlokalizowanych w zabezpieczonych i fizycznie odseparowanych budynkach. Do zwiększenia bezpieczeństwa przyczynia się fakt, że układy te zostały wykonane i zaprojektowane przez różnych dostawców, co pozwala wyeliminować ryzyko awarii o wspólnym podłożu konstrukcyjnym. 

  Każdy z czterech awaryjnych generatorów Diesla jest w stanie zasilać w energię dowolny układ bezpieczeństwa przez 72 godziny. Dodatkowo dwa redundantne generatory SBO (Station Black-out) mogą w razie potrzeby dostarczać prąd przez 24 godziny, a zestaw akumulatorów umieszczonych w budynku reaktora może zasilać krytyczne urządzenia przez 12 godzin. Przy zapewnionej ciągłości zasilania, chłodzenie jest realizowane przez dowolny z istniejących układów bezpieczeństwa.

  Budynek paliwowy

  Basen wypalonego paliwa zaprojektowano z dwoma redundantnymi układami chłodzenia wspomaganymi, w razie awarii, przez jeszcze jeden układ, różny od dwóch pozostałych. Basen mieści się w oddzielnym budynku chronionym podwójną betonową obudową.

 • Większe zapasy wody chłodzącej       

  Większe zapasy wody chłodzącej

   Każdy z czterech układów bezpieczeństwa może chłodzić rdzeń za pośrednictwem dwóch podukładów:

  • Awaryjne układy zasilania w wodę  (Emergency Feedwater Systems - EFWS) są przeznaczone do chłodzenia wtórnego układu wytwornic pary i korzystają z czterech zbiorników z wodą o łącznej pojemności 1600 m3, po jednym w każdym z budynków układów bezpieczeństwa. Do ponownego napełniania zbiorników służy cysterna przeciwpożarowa o pojemności 2600 m3.
  • Układ wtrysku bezpieczeństwa (Safety Injection System - SIS) służy do bezpośredniego chłodzenia rdzenia. Zapasy wody borowej zapewniają cztery hydroakumulatory o łącznej pojemności 200m3 oraz duży zbiornik wody do przeładunku umieszczony na dnie obudowy bezpieczeństwa (tzw. In-containment Refueling Water Storage Tank - IRWST) o pojemności 1800 m3.
 • Ograniczanie ryzyka błędu ludzkiego     

  Ograniczanie ryzyka błędu ludzkiego dzięki supernowoczesnemu systemowi I&C

  Trójwymiarowy model sterowni

  Pracą sterowni zarządza w pełni skomputeryzowany system I&C, który przewyższa pod względem niezawodności swoich analogowych poprzedników. Dzięki zainstalowanemu w sterowni systemowi automatyki i sterowania (I&C) operatorzy mogą monitorować funkcjonowanie całej elektrowni i sterować jej pracą.

  System, wyposażony w najnowszą technologię cyfrową, centralizuje wszystkie dane operacyjne z zastosowaniem przyjaznego dla użytkownika interfejsu człowiek-maszyna. Operatorzy mają pełną kontrolę nad parametrami ważnymi dla sterowania elektrownią i dostęp do danych zbiorczych w czasie rzeczywistym. Specjalnie zaprojektowana droga dostępu i systemy wentylacyjne zapewniają dostęp do sterowni w sytuacjach awaryjnych, a żelbetonowa powłoka chroni ją przed zagrożeniami zewnętrznymi. Gdyby dostęp do sterowni został mimo wszystko odcięty, sterowanie centralą jest możliwe za pośrednictwem stacji zdalnego wyłączania reaktora.

  Cyfrowy system I&C ogranicza prawdopodobieństwo błędu ludzkiego podczas działań eksploatacyjnych i konserwacyjnych, ponieważ:

  • jest prostszy w utrzymaniu;
  • dostarcza instrukcje postępowania na wypadek wyjątkowych okoliczności;
  • ogranicza ryzyko niewykrycia występujących awarii.