PRZYGOTOWANY NA KAŻDĄ EWENTUALNOŚĆ

Model reaktora

Konstrukcja reaktora EPRTM realizuje zasadę “obrony w głąb”, w myśl której przewidziano wszelkie możliwe zagrożenia i wdrożono rozwiązania pozwalające gwarantować integralność barier ochronnych elektrowni oraz ograniczać konsekwencje mało prawdopodobnej awarii do ścisłego terenu elektrowni.

Te potencjalne zagrożenia to: stopienie rdzenia, ciepło powyłączeniowe lub wodór, ataki terrorystyczne, uwalnianie substancji radioaktywnych, trzęsienia ziemi.

 • Ograniczanie konsekwencji mało prawdopodobnych awarii
 • Stopienie rdzenia
  Strefa rozpływu rdzenia

   Gdyby wskutek mało prawdopodobnego przypadku stopienia rdzenia, jakakolwiek ilość płynnego rdzenia wydostała się ze zbiornika ciśnieniowego reaktora, zostanie ona pasywnie przechwycona i zatrzymana w specjalnie zaprojektowanej strefie znajdującej się wewnątrz obudowy bezpieczeństwa, a następnie schłodzona wodą z wewnętrznego zbiornika zapasowego.
  Nawet w sytuacji ekstremalnej, skutki awarii zostają ograniczone do obudowy bezpieczeństwa reaktora.

  Dzięki zwiększeniu wewnętrznych rozmiarów reaktora EPRTM w stosunku do poprzednich generacji reaktorów lekkowodnych, można przechowywać w nim więcej wody do chłodzenia paliwa. W efekcie operatorzy zyskują więcej czasu, aby zareagować na sytuację awaryjną i wdrożyć konieczne działania.

  Reaktor EPRTM jako jedyny na świecie posiada strefę rozpływu rdzenia, która umożliwia przechwycenie płynnego rdzenia zanim przeniknie on do fundamentów budynku.

 • Ciepło powyłączeniowe lub wodór

  Liczne funkcje reaktora EPRTM pomagają neutralizować zagrożenia związane z wydzielaniem się ciepła powyłączeniowego lub gromadzeniem wodoru. W razie ciężkiej awarii może dojść do wydzielania się dużych ilości wodoru wewnątrz obudowy bezpieczeństwa.

  Wewnętrzna powłoka obudowy bezpieczeństwa ze sprężonego betonu jest obliczona na wytrzymanie ciśnienia, jakie mogłoby się wytworzyć przy spalaniu wodoru. W obudowie zainstalowano katalityczne układy samoczynnej rekombinacji wodoru, które zapobiegają gromadzeniu się wodoru i w konsekwencji eliminują ryzyko jego zapłonu.

 • Ataki terrorystyczne
  Makieta reaktora EPR

  Reaktor EPR odznacza się podwyższoną ochroną na wypadek zamierzonych ataków, w tym z użyciem dużego samolotu liniowego.

  • Zewnętrzna powłoka reaktora jest wystarczająco wytrzymała, aby zamortyzować siłę uderzenia samolotu. Odporna na katastrofę lotniczą powłoka skutecznie chroni wszystkie newralgiczne strefy elektrowni, takie jak budynek reaktora, budynek paliwowy i dwa z czterech budynków układów bezpieczeństwa.
  • Pełne rozdzielenie ciągów bezpieczeństwa w obrębie elektrowni, poprzez ulokowanie każdego z nich w odrębnym budynku, zapewnia lepszą ochronę przed niepowołanym wtargnięciem na teren elektrowni, jak również przed zagrożeniami w postaci pożaru lub powodzi.
  Ochronę budynku reaktora EPR zapewniają następujące rozwiązania
  • masywna powłoka zewnętrzna z żelbetonu o grubości 1,8 m. 
  • masywna powłoka wewnętrzna ze sprężonego betonu, wyłożona solidną metalową wykładziną. Wewnętrzna powłoka ma grubość co najmniej 1,3 m.
  • pierścieniowa przestrzeń między powłokami o szerokości 1,8 m.
 • Trzęsienia ziemi

  Blok reaktora EPRTM jest ulokowany na pojedynczej, żelbetonowej płycie fundamentowej o grubości 6 metrów, która zapewnia mu odporność na silne trzęsienia ziemi.

  Obniżając wysokość budynków wzmocniono ich wytrzymałość na lekkie wstrząsy podziemne. Dodatkowo najcięższe elementy, takie jak zbiorniki zapasu wody umieszczono ze względów bezpieczeństwa na najniższym możliwym poziomie.

 • Uwalnianie substancji radioaktywnych
  Podwójna obudowa ochronna reaktora

  Kliknij aby powiększyć

  Radiologiczne skutki dla ludności w otoczeniu elektrowni zostały ograniczone dzięki warstwie izolacyjnej reaktora EPRTM, na którą składają się:

  • metalowa wykładzina zapobiegająca wydostawaniu się substancji promieniotwórczych na zewnątrz,
  • pierścieniowa przestrzeń między dwiema powłokami betonowej obudowy bezpieczeństwa reaktora, w której wszystkie odpady gazowe są monitorowane.