Bezpieczeństwo reaktora EPR™ w skrócie

Zastosowane w reaktorze EPR™ rozwiązania projektowe zapewniają bezpieczeństwo ludzi i środowiska w otoczeniu elektrowni w razie zdarzeń wewnętrznych i zewnętrznych. Poniżej przedstawiono niektóre cechy zapewniające optymalny poziom bezpieczeństwa reaktora:

Odporność na poważne zagrożenia zewnętrzneWidok na reaktor EPR

  • Solidna obudowa bezpieczeństwa zdolna przetrwać zewnętrzny atak dzięki wytrzymałości na bezpośrednie uderzenie i wywołane nim wibracje;
  • Betonowa płyta fundamentowa z ciężkim sprzętem zlokalizowanym na najniższym możliwym poziomie na wypadek trzęsienia ziemi.

Niezawodność mechanizmu chłodzącego

  • Cztery niezależne układy bezpieczeństwa, zlokalizowane w fizycznie oddzielonych miejscach, z których każdy jest zdolny samodzielnie realizować wszystkie funkcje związane z bezpieczeństwem. Dodatkową ochronę dwóch z czterech układóUkłady bezpieczeństwaw bezpieczeństwa zapewnia powłoka odporna na uderzenie samolotu;
  • Duże zapasy wody chłodzącej umożliwiające chłodzenie systemu bezpośrednio poprzez obieg pierwotny oraz poprzez obieg wtórny;
  • Dobrze zabezpieczony i odrębnie zlokalizowany basen paliwa reaktora chłodzony za pomocą redundantnego układu dedykowanego;
  • Elastyczny monitoring dzięki skomputeryzowanemu systemowi I&C zgodnie z zasadami redundancji, zróżnicowania i rozdzielenia funkcjonalnego;
  • Zróżnicowane, oddzielone i zabezpieczone awaryjne generatory prądu zasilające układy chłodzenia w razie braku zewnętrznego zasilania elektrycznego.

Zapobieganie negatywnym skutkom dla środowiskaWidok na reaktor EPR

  • Lepsza kontrola stężenia wodoru i ciśnienia dzięki dodatkowym zaworom bezpieczeństwa oraz pasywnym katalitycznym układom samoczynnej rekombinacji wodoru;
  • Zaawansowany mechanizm zatrzymania płynnego rdzenia w razie mało prawdopodobnej awarii skutkującej stopieniem rdzenia;
  • Szczelna obudowa bezpieczeństwa stanowiąca barierę dla promieniowania, odporna na wysokie ciśnienie i temperaturę.