Olkiluoto 3: Napełnienie pompowni wody chłodzącej zakończyło się sukcesem

August 13, 2012

31 lipca śluzy pomiędzy Zatoką Botnicką na Morzu Bałtyckim a ujęciem wody morskiej w elektrowni jądrowej Olkiluoto 3 (OL3) zostały otwarte. Tym samym rozpoczęło się napełnianie pompowni wody chłodzącej. Operacja została przeprowadzona zgodnie z planem zatwierdzonym przez operatora elektrowni, firmę TVO.

Wypełnienie pompowni stanowi istotny wstępny warunek przed nadchodzącymi badaniami odbiorczymi, które zostaną wykonane na systemach wody użytkowej* oraz wody chłodzącej, zarówno na wyspie jądrowej, jak i na wyspach konwencjonalnych elektrowni OL3.

Po sprawdzeniu i potwierdzeniu szczelności konstrukcji, operacja napełniania pompowni została pomyślnie zakończona 1 sierpnia. Proces napełniania trwał siedem i pół godziny. Zakończył się osiągnięciem poziomu morza.

W chwili obecnej pompownia zawiera 30 000 m3 wody morskiej bezpiecznie odizolowanej od reszty bloku betonowymi ścianami i fizycznymi blokadami. W przyszłości woda będzie dostarczana do systemów chłodzenia.

Ten niezwykle istotny kamień milowy projektu udało się osiągnąć dzięki wysiłkowi i sprawnej współpracy licznych zaangażowanych zespołów z AREVY, Siemensa i TVO,” podkreślił Jean-Pierre Mouroux , dyrektor projektu OL3.

*Morska lub źródlana woda pobierana bezpośrednio ze środowiska naturalnego, niebędąca przedmiotem jakiejkolwiek wstępnej ingerencji.

Biuro prasowe w Polsce

PRIMO CORPORATE ADVISORY

+ 48 22 412 84 44

joanna.korzeniewska@primopr.pl
sebastian.wlodarski@primopr.pl