Sojusz firm AREVA oraz Atkins na rzecz przemysłu jądrowego Wielkiej Brytanii

September 28, 2012

AREVA, światowy lider w dziedzinie energii jądrowej, oraz firma Atkins, jedna z wiodących firm doradczych w zakresie projektowania i inżynierii, utworzyły spółkę joint venture w celu zdobycia możliwości realizacji projektów w dziedzinie gospodarki paliwa jądrowego oraz w procesie likwidacji wyeksploatowanych elektrowni jądrowych na rynku Wielkiej Brytanii.

Spółka AREVA-ATKINS Partnership UK weźmie udział w kilku przetargach jako poddostawca (Tier 2 level*) dla brytyjskiego sektora inżynierii jądrowej. W ramach partnerstwa firmy będą dzieliły się doświadczeniem w zakresie realizacji projektów. Współpraca będzie opierać się na połączeniu międzynarodowej technologii z usługami doradczymi w zakresie projektów inżynieryjnych, a także znajomości specyfiki rynku oraz regulacji prawnych w Wielkiej Brytanii.

 

Dominique Mockly, AREVA Senior Executive Vice President, powiedział: “Cieszymy się z możliwości połączenia naszych sił z firmą o tak dobrej reputacji, jak Atkins. Pozwoli nam to wykorzystać naszą sprawdzoną technologię w realizacji działań w procesie likwidacyjnym na terenie Wielkiej Brytanii, a także wzmocnić obecność firmy AREVA w kraju.


Martin Grant, CEO Atkins Energy, powiedział: „Jesteśmy zaangażowani w program neutralizacji w Wielkiej Brytanii od końca lat 80-tych i wnosimy ogromne doświadczenie do brytyjskiego sektora jądrowego. Partnerstwo, które stworzyliśmy, pozwoli nam na dalszy rozwój naszych umiejętności w celu długoterminowego i zrównoważonego wspierania przemysłu jądrowego w Wielkiej Brytanii.

 

AREVA jest światowym liderem w zakresie końcowego cyklu paliwowego z doświadczeniem we wszelkich rodzajach operacji typu back-end, obejmujących: recykling zużytego paliwa, neutralizację, zarządzanie odpadami promieniotwórczymi oraz rozwiązania transportowe dla każdego stadium cyklu. AREVA jest członkiem Nuclear Management Partners w Wielkiej Brytanii, organizacji zarządzającej Sellafield.

 

Firma Atkins jest jedną z wiodących na świecie firm doradczych w zakresie inżynierii i projektowania, która zatrudnia około 9 000 z 17 500 swoich pracowników w Wielkiej Brytanii. Przez ostanie 25 lat z usług doradczych Atkins korzystały takie firmy jak choćby Sellafield czy Magnox.

AREVA-ATKINS Partnership UK będzie miała swoja siedzibę w miejscowości Warrington w północno-zachodniej Anglii.

 

* Kontrakty bezpośrednie (Tier 1) są zawierane przez brytyjski Zarząd Neutralizacji Obiektów Jądrowych (Nuclear Decommissioning Authority - NDA) na zagospodarowanie i eksploatowanie należących do niego obiektów. Kontrakty typu Tier 2 są kontraktami zawieranymi z poddostawcami przez bezpośrednich kontrahentów NDA, którzy zarządzają obiektami.

Biuro prasowe w Polsce

PRIMO CORPORATE ADVISORY

+ 48 22 412 84 44

joanna.korzeniewska@primopr.pl
sebastian.wlodarski@primopr.pl