EDF i AREVA zacieśniają współpracę w celu rozbudowy łańcucha dostawców w ramach polskiego projektu jądrowego

October 04, 2012

W ramach projektu jądrowego zapoczątkowanego przez polski rząd w 2009 roku firmy AREVA oraz EDF dotychczas zorganizowały już kilka wydarzeń pod nazwą Supplier Day – cykl seminariów i spotkań dedykowanych polskim firmom, zainteresowanym udziałem w projekcie budowy siłowni jądrowej. AREVA zorganizowała w sumie cztery tego rodzaju wydarzenia, w Warszawie, Opolu oraz Wrocławiu, w tym jedno we współpracy z firmą EDF w Gdańsku. Supplier Day ma na celu wsparcie obydwu firm w realizacji swoich projektów w Polsce, a także poza granicami. W dniu dzisiejszym wsparcie to przybrało zupełnie nowy kształt, dzięki podpisaniu trójstronnego porozumienia o współpracę (MoU) z Polską firmą inżynieryjną Energoprojekt.

 

Celem niniejszego porozumienia jest połączenie sił trzech firm specjalizujących się w kwestiach inżynieryjno-przemysłowych na rzecz rozwoju projektu budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej o mocy 3000 MW. Energoprojekt, AREVA oraz EDF wierzą, że ich wspólne działanie przyczyni się do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa projektu, a także będzie wartością dodaną dla polskiego programu jądrowego.

 

Współpraca firm skoncentruje się głównie na:

- dostarczeniu i wymianie doświadczeń, a także wiedzy z zakresu inżynierii i budownictwa

- zaangażowaniu Polskich dostawców oraz promowaniu ich wysokich kwalifikacji, w celu budowania polskiego łańcucha dostawców na rzecz budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej.

 

AREVA i EDF już potwierdziły, że realizacja znacznej części prac przy budowie siłowni jądrowej w Polsce będzie otwarta dla polskich podwykonawców. Ich przewidywany zakres może stanowić 50% całkowitej wartości projektu, a nawet więcej, w zależności od poziomu kwalifikacji polskich firm.  

Dominique Lagarde, Director Nuclear Engineering Division w EDF, powiedział:

"Połączenie umiejętności oraz wiedzy firm, które znają rynek lokalny z doświadczeniem i know-how firm jądrowych warunkuje sukces polskiego programu jądrowego, zwłaszcza w kwestii zapewnienia wysokiej jakości oraz bezpieczeństwa eksploatacji. Dla EDF i AREVY to wielka radość podjęcia współpracy z polskimi dostawcami, czego wyrazem jest podpisanie dzisiejszego porozumienia o współpracę z firmą Energoprojekt.”

 

Tarik Choho, Vice Commercial Chief Officer w firmie AREVA:

„Dzisiejsze podpisanie porozumienia z firmą Energoprojekt z pewnością przyczyni się do wzmocnienia łańcucha sprawdzonych dostawców, budowanego wspólnie przez AREVĘ oraz EDF, a także umożliwi nam przygotowanie najlepszej możliwej oferty w zakresie konstrukcji oraz obsługi elektrowni jądrowej w Polsce. W fińskim projekcie OL3 na miejscu budowy reaktora EPR jest zaangażowanych w sumie 25 polskich firm. To stanowi solidną podstawę do realizacji znacznej części prac również w zakresie siłowni jądrowej w Polsce. To wielka przyjemność powitać Energoprojekt, znaną i cenioną firmę o profilu inżynieryjnym specjalizującą się w montażu instalacji elektrycznych, w gronie naszych partnerów.”

 

Andrzej Patrycy, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny w firmie Energoprojekt, powiedział:

“Cieszymy się, że konsorcjum AREVA - EDF docenia kompetencje i profesjonalizm Energoprojektu - Warszawa SA. Jesteśmy przekonani, że nasze doświadczenie zostanie pozytywnie wykorzystane przez naszych francuskich partnerów przy budowie pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Jednocześnie, możliwość uczestniczenia w tym projekcie we współpracy z dwoma liderami w zakresie energetyki jądrowej będzie dla nas ogromną szansą na zdobycie nowych umiejętności.”

 

EDF, jeden z liderów na europejskim rynku energii, jest firmą zintegrowaną, obecną w obszarach wytwarzania, przesyłu, dystrybucji, obrotu oraz sprzedaży energii. EDF, który jest największym producentem energii elektrycznej w Europie, we Francji posiada przede wszystkim elektrownie jądrowe i wodne, dzięki którym 96,5% wytwarzanej energii nie powoduje emisji CO2. We Francji, spółki przesyłu i dystrybucji energii z Grupy EDF eksploatują 1 285 000 km napowietrznych i kablowych linii średnich i niskich napięć oraz 100 000 km sieci wysokich i najwyższych napięć. Grupa posiada 27,9 mln klientów we Francji.
W 2011 roku przychody Grupy wyniosły 65,3 mld euro, w tym 43,1% wypracowano poza Francją. EDF jest notowany na paryskiej giełdzie i wchodzi w skład indeksu CAC 40.

 

Firma AREVA powstała w 2001 roku z połączenia kilku francuskich firm o profilu jądrowym. Jej doświadczenie sięga lat 70. AREVA posiada technologie na całym cyklu paliwa jądrowego: od kopalni uranu, poprzez chemię, wzbogacanie i produkcję paliwa, konstrukcję reaktorów, przetwarzanie zużytego paliwa i gospodarkę odpadami. Swoje rozwiązania realizuje zarówno w Europie, Azji jak i na kontynencie amerykańskim. Firma AREVA rozwija także intensywną działalność w zakresie energii odnawialnej – wiatrowej, biomasy, biogazu, słonecznej i wodorowej.

Biuro prasowe w Polsce

PRIMO CORPORATE ADVISORY

+ 48 22 412 84 44

joanna.korzeniewska@primopr.pl
sebastian.wlodarski@primopr.pl