AREVA podpisała z Politechniką Warszawską umowę rozszerzającą wcześniejsze porozumienie o współpracę

December 20, 2012

Politechnika Warszawska i AREVA podpisały 18 grudnia umowę rozszerzającą wcześniejsze porozumienie zawarte w lipcu 2011 r. Konieczność podpisania nowej umowy wynikała ze znacznego poszerzenia i pogłębienia zakresu dotychczasowej współpracy między partnerami.

 

Nowe porozumienie wpisuje się w długoletnią historię współpracy AREVY z polskimi środowiskami naukowymi, zwłaszcza na polu badań i kształcenia w zakresie energetyki jądrowej. Współpraca między AREVĄ a Politechniką Warszawską rozpoczęła się w 2009 roku w ramach francusko-polskiego programu szkoleniowego Train the Trainers/Poland, pod którego realizacją podpisały się polskie i francuskie administracje rządowe.

 

Od czasu podpisania umowy, czterech magistrantów Politechniki Warszawskiej kontynuuje edukację w placówkach badawczych AREVY w Erlangen, w Niemczech. Ponadto specjaliści z AREVY przeprowadzili na Politechnice Warszawskiej szkolenia z zakresu termiki i hydrauliki wytwornic pary oraz eksploatacji elektrowni. Podpisane ostatnio porozumienie przewiduje kontynuację tego typu współpracy, którą uzupełnia o nowy element: wspólne projekty naukowe.

 

Obecnie rusza wiele projektów zakładających współpracę zarówno w obszarze kształcenia kadr jak i badań naukowych. Jako światowy lider w opracowywaniu technologii do produkcji energii elektrycznej o niskiej emisji CO2, AREVA jest gotowa dzielić się wiedzą z polskim środowiskiem naukowym i pomagać w budowaniu solidnego i niezależnego sektora jądrowego w Polsce, powiedział wicedyrektor handlowy AREVY, Tarik Choho.

 

W 2009 roku Polska wznowiła swój program energetyki jądrowej. W 2013 r. Polska Grupa Energetyczna ma ogłosić przetarg na budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. AREVA przygotowuje się do złożenia, wspólnie z EDF, oferty na reaktor EPRTM, wiodącej europejskiej technologii, realizowanej obecnie w Finlandii i we Francji. Projekt reaktora EPRTM uzyskał właśnie akceptację regulatora brytyjskiego.

Biuro prasowe w Polsce

PRIMO CORPORATE ADVISORY

+ 48 22 412 84 44

joanna.korzeniewska@primopr.pl
sebastian.wlodarski@primopr.pl