AREVA opracowała dwa innowacyjne rozwiązania monitorowania zanieczyszczeń promieniotwórczych w Japonii

January 07, 2013

AREVA wraz z japońskim partnerem Chiyoda Technol Corporation opracowała rozwiązanie o nazwie Field Monitoring Vehicle (FMV), które umożliwia szybki i dokładny pomiar skażenia terenów narażonych na promieniowanie. Pojazd ten pomyślnie przeszedł szereg testów i w chwili obecnej jest dostępny do użytku dla władz i regionalnych służb terenowych w Fukushimie.Pojazd FMV składa się z ciągnika i przyczepy z sondą mierzącą dawkę napromieniowania oraz urządzeniem do pomiaru zanieczyszczenia terenu. Dane zanieczyszczeń są zapisywane wraz z danymi GPS, umożliwiając precyzyjne odwzorowanie aktywności obszarów monitorowanych. Badania terenowe przeprowadzane w Japonii przez kilka tygodni zostały zakończone prezentacją dla użytkowników niedaleko tzw. „strefy 20km”.

 

Ponadto, wraz z japońskimi partnerami Atox i Pasco, AREVA opracowuje bezzałogowy śmigłowiec, który będzie monitorował zanieczyszczenia na obszarach leśnych. Korzystając z połączenia umiejętności inżynieryjnych firmy AREVA, specjalistycznej wiedzy kartograficznej firmy Pasco oraz operacyjnego doświadczenia zdalnego sterowania firmy Atox, śmigłowiec ten pozwoli na odwzorowanie poziomu skażenia w regionach, które nie są dostępne dla człowieka lub pojazdów lądowych.Te innowacyjne techniki sporządzania szczegółowych map promieniotwórczości zanieczyszczonych obszarów po raz kolejny dowodzą, że AREVA jest nadal zdeterminowana, by przyczyniać się do odbudowy regionu Fukushimy i pozostać strategicznym partnerem przemysłu jądrowego w Japonii”, powiedział Luc Oursel, CEO firmy AREVA, podczas wizyty w Japonii.

Biuro prasowe w Polsce

PRIMO CORPORATE ADVISORY

+ 48 22 412 84 44

joanna.korzeniewska@primopr.pl
sebastian.wlodarski@primopr.pl