Zakończenie montażu ciężkich elementów reaktora EPR elektrowni Taishan 1 w Chinach

February 13, 2013

W trakcie wizyty w zakładach jądrowych Taishan (prowincja Guangdong), Nicole Bricq, Minister ds. Handlu Zagranicznego Francji wraz z Luc’em Oursel, prezesem zarządu firmy AREVA oraz Henri Proglio, prezesem EDF, mieli okazję zobaczyć postęp w pracach nad dwoma reaktorami EPR w Chinach, prowadzone przez właściciela i operatora terenu - firmę Taishan Nuclear Power Joint Venture Company (TNPJVC), w której 30 procent udziałów należy do EDF, zaś pozostała część udziałów do CGNPC.

 

Budowa pierwszego reaktora EPR wkroczyła w znaczący etap zakończenia prac nad instalacją reaktora, instalacji czterech wytwornic pary oraz stabilizatora ciśnienia wewnątrz budynku reaktora.

Przy budowie obu reaktorów powstających w Taishan wykorzystywane jest doświadczenie zdobyte podczas prac nad reaktorami EPR we Francji i Finlandii; prace spawalnicze na obwodzie pierwotnym zostały zakończone 30 proc. szybciej niż w Olkiluoto 3.

 

Wynika to również z relacji nawiązanych podczas projektu Flamanville 3 oraz dzięki uzupełnianiu się francuskich i chińskich umiejętności, co sprawiło, że czas pomiędzy pierwszym wylaniem betonu a instalacją kopuły został zredukowany do 24 miesięcy.

Również wnioski wyciągnięte z doświadczeń przyczyniły się do skrócenia o 40% czasu potrzebnego do produkcji we Francji czterech wytwornic pary, w porównaniu z tymi, wybudowanymi dla innych reaktorów EPR, co jest znakiem zwiększonej konkurencyjności francuskiego przemysłu jądrowego.

 

Na koniec wizyty Luc Ourcel powiedział: „Zakończenie montażu ciężkich elementów jest ważnym krokiem naprzód podczas budowy pierwszego reaktora EPR w Chinach. Prace zostały zakończone zaledwie w 38 miesięcy od ich rozpoczęcia, co pokazuje, że były wykonywane w doskonałych warunkach, dzięki doświadczeniu zdobytemu podczas budowy innych reaktorów EPR oraz partnerstwa z CGNPC. Cieszę się, że Pani Minister mogła zobaczyć postępy w budowie reaktorów”.

 

Henri Proglio powiedział: „Instalacja ciężkich elementów reaktora Taishan 1 pokazuje, że rok 2012 był rokiem pełnym sukcesów w zakresie budowy reaktora EPR w Chinach, a było to możliwe dzięki zrównoważonej współpracy francusko-chińskiej.

Biuro prasowe w Polsce

PRIMO CORPORATE ADVISORY

+ 48 22 412 84 44

joanna.korzeniewska@primopr.pl
sebastian.wlodarski@primopr.pl