AREVA na rzecz osób niepełnosprawnych

July 12, 2013

AREVA podpisała ze swoimi partnerami społecznymi umowę na rzecz usprawnienia procesów rekrutacji oraz integracji osób niepełnosprawnych w latach 2013-2016. Dokument jest kontynuacją postanowień z dwóch poprzednich kontraktów. Pierwszy z nich został wdrożony w 2007 r.

AREVA od 7 lat prowadzi aktywną politykę na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez zwiększanie stałego zatrudnienia, organizację szkoleń i podnoszenie świadomości na temat niepełnosprawności wśród pracowników. Działania te sprawiły, że AREVA już w 2012 roku osiągnęła wysoki odsetek zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie 4,57%. Wraz z podpisaniem ostatniej umowy AREVA wyznaczyła sobie ambitny cel podniesienia tego wyniku do 6% do 2016 roku.

„Nasz sukces w zakresie realizacji działań AREVY na rzecz stworzenia przyjaznego środowiska pracy osobom niepełnosprawnym zawdzięczamy wszystkim, począwszy od partnerów społecznych, pracowników naszej firmy, po kadrę zarządzającą.” – zadeklarował Luc Oursel, prezes AREVY. „Razem możemy połączyć siły by udowodnić, że różnorodność i polityka równych szans to wartości wspólne dla wszystkich w strukturach naszej firmy”.          

Biuro prasowe w Polsce

PRIMO CORPORATE ADVISORY

+ 48 22 412 84 44

joanna.korzeniewska@primopr.pl
sebastian.wlodarski@primopr.pl