AREVA: ATMEA 1 coraz bliżej certyfikacji w Kanadzie

July 22, 2013

Budowany wspólnie przez AREVĘ i Mitsubishi Heavy Industries (MHI) reaktor ATMEA 1 przeszedł właśnie pierwszą fazę procesu wstępnej certyfikacji przez Kanadyjską Komisję Bezpieczeństwa Jądrowego (CNSC). Komisja ta zatwierdziła założenia projektu oraz opcje globalnego bezpieczeństwa, porównując je z wymaganiami regulacyjnymi dotyczącymi budowy nowych elektrowni jądrowych. Kolejny drugi i trzeci etap będą polegały na przeprowadzeniu dogłębnej analizy projektu reaktora dla zapewnienia możliwie najlepszych warunków rozpoczęcia procesu certyfikacji.

 

Technologia trzeciej generacji, na której oparta jest konstrukcja ATMEA 1, posiada, tak jak w przypadku reaktora EPR, najbardziej zaawansowane systemy bezpieczeństwa gwarantujące odporność na upadek samolotu i trzęsienia ziemi. ATMEA 1 jest wyposażona również w systemy sterowania i kontroli najnowszej generacji, zbiornik na stopiony rdzeń i trzy niezależne bloki bezpieczeństwa. Tego typu parametry spełniają najnowsze międzynarodowe wymagania, z uwzględnieniem rekomendacji po wypadku w Fukushimie.

 

W 2012 r. Francuska Agencja Bezpieczeństwa Jądrowego (ASN) potwierdziła, że konstrukcja ATMEA 1 spełnia wszystkie kryteria bezpieczeństwa dla tej generacji reaktorów.

 

Wybrany dla elektrowni jądrowej w Sinop (w Turcji), a także wstępnie wybrany do elektrowni w Jordanii, Brazylii oraz Argentynie, reaktor ATMEA 1 ma teraz przed sobą dobre perspektywy handlowe.

 

Uznanie standardów bezpieczeństwa, spełnianych przez ATMEA, 1 potwierdza pozycję AREVY i słuszność decyzji podjętych przez Mitsubishi Heavy Industries na tym polu” – zadeklarował Claude Jaouen, Senior Executive Vice President AREVA Reactors &Services Business Group.

Biuro prasowe w Polsce

PRIMO CORPORATE ADVISORY

+ 48 22 412 84 44

joanna.korzeniewska@primopr.pl
sebastian.wlodarski@primopr.pl