AREVA pomyślnie zakończyła pierwszą dekontaminację głównych elementów zatrzymanej elektrowni jądrowej we Francji

September 19, 2013

Francuski koncern energetyczny AREVA pomyślnie zakończył proces rozbiórki oraz dekontaminacji głównych komponentów elektrowni jądrowej Chooz A we Francji. To pierwszy tego typu projekt zrealizowany przez firmę na terenie kraju. Pośród elementów poddanych rozbiórce znalazły się cztery wytwornice pary, stabilizator ciśnienia oraz rury układu pierwotnego.

AREVA w przeprowadzonych pracach wykorzystała dwie opracowane przez siebie technologie: CORD UV® i AMDA®. Cała operacja polegała na stopniowym wprowadzeniu do głównego obiegu substancji chemicznych, które działały wewnątrz urządzeń przez wiele dni, aż do całkowitego zakończenia procesu. Zmniejszyła się w ten sposób ilość substancji radioaktywnych, i można było zakwalifikować urządzenia do grupy tzw. „odpadów nisko - aktywnych”. Komponenty zostały następnie przetransportowane do składowiska Agencji Gospodarki Odpadami Promieniotwórczymi ANDRA (Agence Nationale pour la Gestion des Déchets Radioactifs).

 

W porównaniu z innymi rozwiązaniami, technologie dekontaminacji stosowane przez AREVĘ pozwalają zredukować poziom radioaktywności odpadów do minimum. Po zakończeniu procesu, substancje chemiczne, które zostały zastosowane, są rozkładane na dwutlenek węgla i wodę, bez żadnych dodatkowych odpadów.

 

„Zakończony sukcesem proces dekontaminacji jest potwierdzeniem efektywności technologii, wykorzystywanych przez firmę AREVA. Rozwiązanie stosowane przez firmę od ponad 35 lat do tej pory umożliwiło rozbiórkę oraz dekontaminację przeszło 30 siłowni jądrowych na całym świecie np. w Niemczech, Japonii, Chinach czy USA” - powiedział Philippe Samama, Executive Vice President Business Unit AREVY, zajmującej się istniejącymi instalacjami jądrowymi.

 

Biuro prasowe w Polsce

PRIMO CORPORATE ADVISORY

+ 48 22 412 84 44

joanna.korzeniewska@primopr.pl
sebastian.wlodarski@primopr.pl