AREVA oraz Politechnika Wrocławska podpisały porozumienie o współpracy (MoU)

November 19, 2013

Dnia 15 listopada b.r. we Wrocławiu francuska firma energetyczna AREVA podpisała porozumienie o współpracy (MoU) z Politechniką Wrocławską. Umowa przewiduje realizację działań na rzecz rozwoju współpracy w zakresie edukacji i badań w dziedzinie Energetyki Jądrowej w Polsce. Porozumienie zostało podpisane przez dyrektora AREVY – Jean-Andre Barbosa oraz prof. dr. hab. inż. Tadeusza Więckowskiego, rektora Politechniki Wrocławskiej. Wśród obecnych w trakcie uroczystości znaleźli się również Profesor Yuri Bobalo – rektor Politechniki Lwowskiej, profesor Zbigniew Gnutek – dziekan Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, profesor Eugeniusz Rusiński – prorektor ds. badań naukowych i współpracy z gospodarką oraz profesor Maciej Chorowski, były dziekan i dyrektor Instytutu Inżynierii Lotniczej.

 

Podpisane porozumienie jest rozszerzeniem nawiązanej już przez obie strony współpracy w zakresie realizacji wspólnych działań na rzecz rozwoju energii jądrowej w Polsce, w ramach której zarówno studenci jak i kadra polskiej uczelni będą mieli dostęp do specjalistycznych kursów i studiów, oferowanych przez Uniwersytet AREVY, a także możliwość udziału w projektach badawczych.

 

Zaangażowanie AREVY na rzecz polskiej nauki wpisuje się w ramy rządowego programu rozwoju energii jądrowej min. dzięki długoterminowej współpracy i realizacji działań kwalifikacji polskich pracowników sektora energetyki jądrowej w kluczowych aspektach, dotyczących: projektowania, budowy, bezpieczeństwa, eksploatacji, renowacji, gospodarki i składowania odpadów promieniotwórczych czy likwidacji elektrowni.

 

Jean-Andre Barbosa, dyrektor firmy AREVA w Polsce, podsumował podpisanie dokumentu MOU następującymi słowami: AREVA, jako światowy lider technologii nisko-węglowych chętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem polskimi instytucjami naukowymi, aby wspierać rozwój energii jądrowej w Polsce. MoU podpisane z Politechniką Wrocławską jest kolejnym etapem naszej współpracy, która jestem przekonany, okaże się owocna i pełna sukcesów.

 

- Studia inżynierskie wymagają praktyki, równoczesnego rozwijania wiedzy teoretycznej i umiejętności zawodowych. AREVA gwarantuje zdobywania tej praktycznej wiedzy na wysokim poziomie – ocenia prof. Tadeusz Więckowski, rektor Politechniki Wrocławskiej. - Nasza uczelnia jest również zainteresowana prowadzeniem badań i promocją rozwiązań technologicznych w dziedzinie energetyki i inżynierii jądrowej, stąd zaangażowanie się AREVY we współpracę z polskimi ośrodkami akademickimi takimi jak Politechniki Wrocławska może nas tylko cieszyć.

Biuro prasowe w Polsce

PRIMO CORPORATE ADVISORY

+ 48 22 412 84 44

joanna.korzeniewska@primopr.pl
sebastian.wlodarski@primopr.pl