AREVA dostawcą ekskluzywnego rozwiązania do monitorowania systemów cieczy reaktorów jądrowych

May 28, 2014

Francuska AREVA podpisała umowę z amerykańską firmą inżynierską NUCCORP Inc., dotyczącą dostarczenia technologii Nuclear Grade Air Trap (NGATTM) na zasadach wyłączności dla przemysłu nuklearnego. Urządzenie w sposób pasywny monitoruje i reguluje gromadzące się w systemach bezpieczeństwa niektórych elektrowni gazy i powietrze.

 

Gromadzące się powietrze i gaz, mogą zaburzyć prawidłowe działanie systemów istotnych dla poziomu bezpieczeństwa, takich jak Emergency Core Cooling System. NGAT to jedyne w swoim rodzaju rozwiązanie, które stale monitoruje akumulację cieczy i automatycznie usuwa je, zanim przedostaną się do głównej hydrauliki reaktora.

 

System eliminuje konieczność okresowego odpowietrzania i kontroli badań ultradźwiękowych, tym samym redukuje koszty z tym związane i zwiększa efektywność operacyjną. Urządzenie NGAT, nagrodzone mianem Nuclear Energy Institute Vendor Top Industry Practice, zostało zaprojektowane tak, by można je było łatwo zainstalować w już istniejących elektrowniach jądrowych.

 

Areva stając się wyłącznym dystrybutorem tej innowacyjnej technologii na świecie, umocniła swoją wiodącą pozycję w dostarczaniu innowacyjnych systemów w zakresie podnoszenia standardów bezpieczeństwa w elektrowniach jądrowych.” - powiedział Philippe Samama, wiceprezes AREVA Installed Base Business Division. "W ramach programu Safety Alliance, nasze rozwiązania zwiększają bezpieczeństwo reaktorów w już działających elektrowniach jądrowych.”

 

*Program Safety Alliance oferuje rozwiązania zwiększające poziom bezpieczeństwa elektrowni jądrowych. W ramach działań AREVA do tej pory uruchomiła w sumie 150 projektów w 19 krajach i 53 elektrowniach jądrowych.

 

Biuro prasowe w Polsce

PRIMO CORPORATE ADVISORY

+ 48 22 412 84 44

joanna.korzeniewska@primopr.pl
sebastian.wlodarski@primopr.pl