AREVA podpisała umowę o wartości 300 milionów euro z firmą Eskom, południowo-afrykańskim operatorem elektrowni jądrowych

September 24, 2014

AREVA podpisała umowę z południowo-afrykańskim operatorem siłowni jądrowych, Eskom, dotyczącą wymiany wytwornic pary w elektrowni Koeberg. W ramach kontraktu opiewającego na sumę około 300 mln EUR AREVA zaprojektuje, wykona i zainstaluje sześć wytwornic pary w dwóch reaktorach jądrowych. Grupa zapewni również pakiet usług inżynieryjnych na rzecz projektu. Zastosowanie rozwiązań technologicznych AREVY umożliwi wzrost wydajności zasilania elektrowni o 10% oraz optymalizację produkcji. Podpisany kontrakt potwierdza wiodącą pozycję AREVY na rynkach światowych w zakresie dostaw i wymiany wytwornic pary, a także związanych z tym usług inżynieryjnych.

 

Zespoły grupy Services, Creusot Forge i Chalon / Saint-Marcel, które w sumie liczą ponad 2000 pracowników w Burgundii, we Francji, będą zarządzać produkcją wytwornic pary, która rozpocznie się w trybie natychmiastowym, tak aby zainstalowano je zgodnie z planem tj. w 2018 roku. Projekt będzie realizowany we współpracy z południowo-afrykańskimi partnerami, aby zmaksymalizować korzyści dla regionu.

 

Niniejsza umowa to kamień milowy dla programu AREVY, “Forward Alliance”, dedykowanego modernizacji elektrowni jądrowych, który rozpoczął się w 2012 roku i do tej pory wygenerował 1,6 mld euro pochodzących z zamówień na tego rodzaju usługi od firm działających na całym świecie. “Forward Alliance” łączy produkty i rozwiązania grupy w celu niesienia wsparcia firmom w zakresie jeszcze bardziej efektywnego funkcjonowania posiadanych przez nie elektrowni jądrowych, na najwyższym poziomie bezpieczeństwa. 

 

 

“Jesteśmy dumni, że operator Eskom wybrał firmę AREVA na dostawcę usług, które zapewnią nie tylko dostawy energii Republice Południowej Afryki, ale również bezpieczeństwo elektrowni jądrowej”, powiedział prezes AREVY, Luc Oursel. “Umowa ta umożliwi AREVIE kontynuację współpracy z Esko, która rozpoczęła się 40 lat temu wraz z budową elektrowni. AREVA, z przyjemnością będzie zaspokajała potrzeby energetyczne kraju, będąc jednym z ważniejszych partnerów biznesowych na rynku lokalnym.” – dodał prezes grupy, Luc Oursel.

 

Biuro prasowe w Polsce

PRIMO CORPORATE ADVISORY

+ 48 22 412 84 44

joanna.korzeniewska@primopr.pl
sebastian.wlodarski@primopr.pl