AREVA i EDF zacieśniają współpracę z lokalnym przemysłem

November 06, 2014

EDF i AREVA organizują dzisiaj w Katowicach kolejny „Dzień dla Dostawców” (Suppliers Day). Szósta edycja odbywa się przy udziale polskiego Ministerstwa Gospodarki oraz Konfederacji Lewiatan zrzeszającej polskich pracodawców prywatnych. Przy tej okazji zostanie podpisanych pięć nowych porozumień z polskimi przedsiębiorstwami (Energomontaż-Północ Gdynia Sp. z o.o., GEA Technika Cieplna Sp. z o.o., MEDCOM Sp. z o.o., PROCHEM S.A. i Remontowa S.A.). Otwierają one pole do przyszłej współpracy w dziedzinie energetyki jądrowej.

 

 Tego typu spotkania, które gromadzą każdorazowo blisko sto lokalnych przedsiębiorstw, pozwalają firmom EDF i AREVA budować szeroką sieć dostawców na potrzeby rozwoju polskiego programu energetyki jądrowej. Postępowanie, w którym wybrany zostanie między innymi partner strategiczny programu, a także finansowanie i technologia, powinno zostać ogłoszone przez spółkę energetyczną PGE EJ 1 w 2015 roku.

 

 - Sukces „Dnia Dostawców” oraz podpisanie nowych porozumień to dowody na to, że AREVA chce bazować na specjalistycznej wiedzy polskich firm i kontynuować działania w celu budowania zaplecza na polskim rynku. AREVA ma już w swojej sieci dostawców kilkadziesiąt polskich firm, z których około trzydzieści pracuje przy naszych projektach konstrukcyjnych w Europie i Chinach - powiedział Tarik Choho, Dyrektor Generalny AREVA ds. Handlowych. - Jesteśmy przekonani, że firmy z Katowic, ważnego ośrodka przemysłowego w Polsce, będą stanowić solidną bazę dla budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, a także dla naszych innych projektów na całym świecie.

 

Dominique Lagarde, Wiceprezes EDF ds. Inżynierii Jądrowej EDF, dodał :  - Współpraca z wysoko wykwalifikowanymi partnerami jest fundamentem przyszłego polskiego programu energetyki jądrowej. Dni Dostawców są dla nas okazją, aby dzielić się doświadczeniem i tym samym wzmacniać know-how polskiego przemysłu w tej dziedzinie. Są one istotne dla zagwarantowania długotrwałego bezpieczeństwa i wydajności przyszłych elektrowni, a zarazem przyczyniają się do rozwoju polskiej gospodarki.

 

KONTAKT

 EDF

Prasa : Alison Marquilly : +33(1) 40 42 15 76

 AREVA

Relacje z prasą specjalistyczną: Caroline Sagne : +33 (1) 34 95 90 12 ; tradepress@areva.com

 

 

O EDF i AREVA

 

Grupa EDF, jeden z liderów rynku energetycznego w Europie, jest zintegrowanym przedsiębiorstwem działającym we wszystkich gałęziach elektroenergetyki: w wytwarzaniu, przesyle, dystrybucji, handlu i obrocie energią. Jest największym europejskim wytwórcą energii elektrycznej. We Francji większość mocy wytwórczych Grupy to elektrownie jądrowe i wodne, zapewniające 95,9 proc. energii elektrycznej wolnej od emisji CO2. We Francji, podmioty zależne EDF odpowiadające za przesył i dystrybucję energii eksploatują 1 285 000 kilometrów napowietrznych i kablowych linii energetycznych średniego i niskiego napięcia oraz 100 000 kilometrów linii wysokich i najwyższych napięć. Grupa EDF uczestniczy w dostawach energii i usług do około 28,5 mln klientów we Francji. Skonsolidowane przychody Grupy w 2013 r. wyniosły 75,6 mld euro, z czego 46,8 proc. wypracowano poza Francją. EDF notowany jest na paryskiej giełdzie papierów wartościowych i wchodzi w skład indeksu CAC 40.

 

AREVA jest jednym ze światowych liderów energetyki jądrowej. Oferta Grupy skierowana do producentów energii elektrycznej obejmuje wszystkie etapy cyklu paliwowego, a także projektowanie i budowę reaktorów jądrowych oraz usługi dotyczące ich eksploatacji. Specjalistyczna wiedza i rygorystyczne podejście do kwestii bezpieczeństwa czynią z niej wiodącego aktora w tym sektorze.

AREVA inwestuje również w odnawialne źródła energii i we współpracy z partnerami tworzy zaawansowane technologicznie rozwiązania.

Dzięki komplementarności energii jądrowej i odnawialnych źródeł energii, 45 000 współpracowników AREVA przyczynia się do budowania modelu energetycznego jutra, czyli dostarczania szerokiej rzeszy odbiorców bezpieczniejszej energii przy mniejszej emisji CO2.

Biuro prasowe w Polsce

PRIMO CORPORATE ADVISORY

+ 48 22 412 84 44

joanna.korzeniewska@primopr.pl
sebastian.wlodarski@primopr.pl