Nowy zarząd AREVY

January 27, 2015

W wyniku Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy firmy AREVA, które odbyło się 8 stycznia b.r. w Paryżu powołano nowy zarząd spółki. Philippe Varin został powołany na Prezesa Zarządu, a Philippe Knoche objął stanowisko Dyrektora Generalengo.

  

W trakcie Walnego Zgromadzenia dodatkowo powołano cztery komitety wspierające Zarząd:

 

   Komitet Strategii i Inwestycji, przewodniczący Philippe Varin

   Komitet Audytu i Etyki, przewodnicząca Sophie Boissard

   Komitet Nominacji i Rekompensat, przewodniczący Claude Imauven

   Komitet Monitorowania Obligacji Końca Cyklu Paliwowego, przewodnicząca Pascale Sourisse

 

Biuro prasowe w Polsce

PRIMO CORPORATE ADVISORY

+ 48 22 412 84 44

joanna.korzeniewska@primopr.pl
sebastian.wlodarski@primopr.pl