AREVA PODPISUJE UMOWĘ NA USŁUGI LOGISTYCZNE DLA ATOMU Z CHIŃSKĄ CNNC GROUP

February 09, 2015

Podczas wizyty premiera Francji Manuela Vallsa w Chinach, AREVA podpisała z lokalną grupą CNNC porozumienie o współpracy, zapowiadające powołanie do życia spółki celowej z branży logistyki i usług transportowych dla sektora nuklearnego.

 

Umowa opiewa na dostarczenie przez grupę AREVA narzędzi i know-how z zakresu wdrażania systemów logistycznych, związanych z transportem zużytego paliwa jądrowego. Kontrakt pozwoli ugruntować pozycję francuskiego koncernu na notującym dynamiczny wzrost rynku energetyki atomowej w Chinach.

 

Najważniejszym celem nawiązanego porozumienia jest powołanie spółki celowej – przyszłego dostawcy CNNC na drogowe, kolejowe i morskie usługi przewozu zużytego paliwa nuklearnego.

 

Umowa została zawarta w następstwie partnerstwa strategiczego, nawiązanego pomiędzy AREVA I CNNC w marcu 2014 roku, w zakresie cywilnej współpracy nuklearnej, począwszy od cyklu paliwowego po reaktory i gamę związanych z  tym usług.

 

W trakcie pobytu w Chinach, Philippe Varin, Prezes koncernu AREVA odwiedził  teren budowy elektrowni jądrowej Taishan, wykorzystującej technologię reaktora EPR. Varinowi  towarzyszył  Jean-Bernard Lévy- prezes spółki EDF, która wraz z AREVĄ prowadzi budowę elektrowni w Taishan, będącą sztandarowym projektem chińskiego programu jądrowego.

Biuro prasowe w Polsce

PRIMO CORPORATE ADVISORY

+ 48 22 412 84 44

joanna.korzeniewska@primopr.pl
sebastian.wlodarski@primopr.pl