AREVA ZACIEŚNIA WSPÓŁPRACĘ ENERGETYCZNĄ Z  WĘGRAMI

February 12, 2015

AREVA podpisała porozumienie o współpracy z wiodącą węgierską firmą inżynierską EVOPRO, specjalizującą się w systemach automatyki przemysłowej. Na mocy umowy dojdzie do zacieśnienia współpracy stron w dziedzinie energii jądrowej i odnawialnej. Podpisanie dokumentu miało miejsce w siedzibie węgierskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu, w obecności wiceministra tego resortu László Szabó.

 

AREVA i EVOPRO rozpoczną działania zmierzające ku zacieśnianiu współpracy w zakresie nowopowstających i istniejących siłowni jądrowych. Pierwsze działanie na tym polu przewiduje dostarczenie przez AREVĘ systemów oprzyrządowania i kontroli do węgierskich elektrowni atomowych.

 

EVOPRO spełniło warunki programu wstępnej kwalifikacji dostawców AREVY, co pozwoli firmie uczestniczyć w kolejnych wspólnych projektach na świecie.

 

Umowa z EVOPRO pozwoli umocnić nasze relacje z węgierskim przemysłem nuklearnym. Jest także potwierdzeniem najwyższych standardów, jakimi kierujemy się w wyborze lokalizacji pod nowe elektrownie jądrowe oraz projekty modernizacyjne, związane z energią atomową - powiedział Frank Apel, wiceprezes AREVY, odpowiedzialny w firmie za sprzedaż na rynki zachodnio- i północnoeuropejskie. – Tak rozumiane połączenie najlepszej, technicznej wiedzy eksperckiej oraz doświadczenia specjalistów od zarządzania projektami będzie znaczącym wsparciem dla węgierskiego sektora energii jądrowej na najbliższe lata – dodał Apel.

 

Międzynarodowe uznanie, jakim cieszy się AREVA w wielu dziedzinach związanych z energetyką, włączając w to systemy kontroli dla siłowni jądrowych, oraz wsparcie przez koncern działań edukacyjnych, realizowanych w Instytutucie Technologii Nuklearnych (Institute of Nuclear Techniques - INT) Uniwersytetu Techniki i Ekonomii w Budapeszcie (BME) złożyły się na sukces tego porozumienia - stwierdził Balázs Bodnár.

 

Węgierski wiceminister Spraw Zagranicznych i Handlu László Szabó, dodał: Umowa zawarta między EVOPRO i AREVĄ to potwierdzenie znakomitej reputacji, jaką cieszą się węgierscy inżynierowie. To także dopełnienie celów zagranicznej polityki gospodarczej węgierskiego rządu, który działa na rzecz umacniania pozycji lokalnych małych i średnich przedsiębiorstw oraz wszelkich kwestii związanych z ułatwianiem firmom z tego sektora sprawnego eksportu swoich usług, technologii i know-how.

 

Związki biznesowe AREVY z węgierskim przemysłem jądrowym liczą już 15 lat – ich nawiązanie zainaugurowało uruchomienie w 2000 roku specjalistycznego systemu o nazwie TELEPERM XS, służącego do pomiaru oraz kontroli procesów, zachodzących blokach 1-4 elektrowni jądrowej Paks. Cyfrowe bezpieczeństwo sygnowane marką TELEPERM XS zagościło od tego czasu w blisko 80 blokach jądrowych w 16 krajach, w 14 różnych typach reaktorów, czyniąc z tego systemu jedno z najbardziej rozpowszechnionych rozwiązań wspierających pracę energii atomowej na świecie.

Biuro prasowe w Polsce

PRIMO CORPORATE ADVISORY

+ 48 22 412 84 44

joanna.korzeniewska@primopr.pl
sebastian.wlodarski@primopr.pl