AREVA PARTNEREM KOLEJNEJ EDYCJI KONKURSU „MARIA SKŁODOWSKA-CURIE”

February 19, 2015

Instytut Francuski w Polsce i Ambasada Francji w Polsce we współpracy z przedsiębiorstwami SAINT-GOBAIN, EDF, AREVA, DCNS i THALES Alenia Space ogłaszają konkurs „Marie Skłodowska-Curie”, w którym zostaną nagrodzeni polscy naukowcy prowadzący badania materiałowe.

 

 Do konkursu zapraszamy badaczy wszystkich dyscyplin, których prace znajdują zastosowanie w dziedzinie związanej z nauką o materiałach (produkcja, badania, analizy, charakteryzowanie, obliczenia i symulacje, starzenie się i odporność materiałów, itp.). Zostanie przyznanych pięć nagród (o wartości ponad 12 000 zł + koszty podróży) na miesięczny pobyt naukowy laureatów we Francji.

 

Dwie nagrody, ufundowane przez AREVĘ wraz z EDF, Ambasadą i Instytutem Francuskim, zostaną przyznane badaczom zajmującym się materiałami mającymi zastosowanie w dziedzinach związanych z energią, w tym z energią jądrową.

 

Termin składania aplikacji upływa 1 maja 2015.

 

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na  stronie Instytutu  Francuskiego: http://institutfrancais.pl/sciences-universites/pl/2014/02/14/marie-sklodowska-curie-award/

Biuro prasowe w Polsce

PRIMO CORPORATE ADVISORY

+ 48 22 412 84 44

joanna.korzeniewska@primopr.pl
sebastian.wlodarski@primopr.pl