WYNIKI FINANSOWE 2014 AREVY I URUCHOMIENIE PLANU PRZEKSZTAŁCEŃ

March 05, 2015

Francuska spółka AREVA, światowy lider w branży energetyki jądrowej, opublikowała wyniki finansowe firmy za rok 2014. Dyrektor Generalny AREVY, Philippe Knoche zapowiedział opracowanie kompleksowej strategii, której realizacja ma poprawić sytuację spółki.

 „W imieniu Zarządu pragnę wyrazić uznanie dla pracy wykonanej przez Grupę AREVA w celu dokonania szczegółowej diagnozy sytuacji oraz opracowania planu przekształceń na miarę aktualnych wyzwań – powiedział Philippe Varin, Prezes Zarządu. I dodał: AREVA dysponuje wielorakim doświadczeniem docenianym na całym świecie, a Francja potrzebuje silnego sektora jądrowego. Obecnie Grupa powinna iść w kierunku naprawy swojej sytuacji podejmując w tym celu wzmożone wysiłki. Zarząd będzie wymagający, jeśli chodzi o wdrażanie tego planu. Chcę podkreślić, że mam pełne zaufanie do zespołu kierującego Grupą i wszystkich pracowników AREVY i wierzę, że wspólnie uda się wyprowadzić Spółkę z kryzysu, który obecnie przeżywa.”

Wyniki finansowe za 2014 rok:

 • Przychody: 8 336 mln EUR (- 7,2 % LfL)
 • Zysk przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków i amortyzacji : 735 mln EUR (- 257 mln EUR vs 2013)
 • Przepływy wolnych operacyjnych środków pieniężnych przed potrąceniem podatków1 : - 372 mln EUR (- 537 mln EUR vs. 2013)
 • Wynik skonsolidowany netto: - 4 834 mln EUR
  • Rezerwy z tytułu spadku wartości operacji jądrowych
   (1 460 mld EUR) i aktywa z tytułu podatku odroczonego (938 mln €)
  • Straty dodatkowe i rezerwy na straty z tytułu trzech największych projektów jądrowych (1 097 mln EUR, w tym 720 mln EUR z tytułu projektu EPR OL3)
  • Rezerwy na operacje końca cyklu (300 mln EUR)
  • Rezerwy na straty wartości, straty ponoszone na końcowych etapach projektów oraz ryzyka związane z działalnością w sektorze odnawialnym przeznaczoną do zbycia (557 mln EUR)

* Przy stałym zakresie i kursie walut, z wyłączeniem wpływu sprzedaży, transakcji kapitałowych i refinansowania.

Plan przekształceń*

 • Stategiczny plan działania
  • Przestawienie działalności na podstawowy obszar działalności w sektorze jądrowym
  • Przekształcenie współpracy z EDF
  • Intensywny rozwój obecności w Chinach
 • Wyniki operacyjne
  • Plan konkurencyjności: 1 mld EUR zysków operacyjnych w stosunku do 2014 oraz plan reorganizacji w zakresie usług inżynierskich
  • Wzmocnienie zarządzania największymi projektami: Olkiluoto 3, Flamanville 3, reaktor badawczy Jules Horowitz
 • Dialog społeczny
  • Sytuacja firmy, strategiczne kierunki jej działalności oraz obszary zaangażowania będą przedmiotem uzgodnień, które rozpoczną się w najbliższych dniach
 • Plan finansowania
  Określenie planu finansowania na okres 3 lat, który zostanie przedstawiony przed publikacją wyników
 • półrocznych. Firma położy nacisk na:
  • mocniejszą selekcję projektów inwestycyjnych
  • wdrożenie planu konkurencyjności
  • zbycie udziałów i współpracę połączoną z zaangażowaniem kapitałowym
  • finansowanie aktywów operacyjnych i usprawnione zarządzanie finansami
  • Firma bada także możliwości odpowiedniego zwiększenia swoich środków własnych.
 • Perspektywa finansowa*: cel zakładający uzyskanie dodatnich przepływów pieniężnych netto w 2018 r.

 * Przy stałym zakresie i kursie walut, z wyłączeniem wpływu sprzedaży, transakcji kapitałowych i refinansowania.

Biuro prasowe w Polsce

PRIMO CORPORATE ADVISORY

+ 48 22 412 84 44

joanna.korzeniewska@primopr.pl
sebastian.wlodarski@primopr.pl