AREVA PODPISUJE KOLEJNE POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY Z POLSKIMI INSTYTUCJAMI

March 12, 2015

12 marca 2015 r. francuska firma AREVA podpisała porozumienia o współpracy z krakowską Akademią Górniczno-Hutniczą oraz z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną.

 

Umowa z AGH przewiduje realizację działań na rzecz rozwoju współpracy w zakresie edukacji i badań w dziedzinie energetyki jądrowej w Polsce, kształcenia studentów cyklu dyplomowego i podyplomowego na potrzeby kadrowe polskiego programu jądrowego oraz krzewienia wiedzy z zakresu technologii stosowanych w elektrowniach jądrowych. Umowa dotyczy także podnoszenia kwalifikacji polskich pracowników sektora energetyki jądrowej w dziedzinie projektowania, budowy, bezpieczeństwa, eksploatacji, gospodarki i składowania odpadów promieniotwórczych oraz likwidacji elektrowni.

 

Umowa z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną zakłada współpracę w zakresie włączenia firm zrzeszonych w ramach Strefy w tworzenie łańcucha dostawców dla przyszłej elektrowni jądrowej, prowadzenia działań edukacyjnych i komunikacyjnych na rzecz promowania i akceptacji społecznej energetyki jądrowej oraz poszerzania wiedzy o wpływie energetyki jądrowej na środowisko.

 

Sygnatariuszami umów byli: Eric Chassard, członek Komitetu Wykonawczego AREVY, Tomasz Szmuc, prorektor Akademii Górniczno-Hutniczej oraz Teresa Kamińska, prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 

Umowy zostały podpisane w obecności Manuela Vallsa, premiera Republiki Francuskiej i Janusza Piechocińskiego, wicepremiera i ministra gospodarki, przy okazji wizyty premiera Francji w Polsce.

 

Podpisanie umów z kolejnymi partnerami wpisuje się w politykę AREVY zakładającą wsparcie polskiego programu rozwoju energii jądrowej poprzez tworzenie silnego zaplecza naukowego, współpracę z lokalnym przemysłem, a także dzielenie się wieloletnim doświadczeniem w zakresie działań na rzecz akceptacji społecznej energetyki jądrowej. 

Biuro prasowe w Polsce

PRIMO CORPORATE ADVISORY

+ 48 22 412 84 44

joanna.korzeniewska@primopr.pl
sebastian.wlodarski@primopr.pl