AREVA I EDF ORGANIZUJĄ „DZIEŃ DOSTAWCÓW”, BY WSPIERAĆ PRZYSZŁOŚĆ SEKTORA NUKLEARNEGO

June 11, 2015

Kolejna edycja “Dnia Dostawców” (Suppliers Day), zorganizowanego wspólnie przez firmy AREVA i EDF, odbyła się 10 czerwca we Wrocławiu i przyciągnęła ponad 80 uczestników z 40 polskich przedsiębiorstw.

 

Wydarzenie to jest dla polskich firm okazją do zaprezentowania się i nawiązania kontaktów biznesowych z francuskimi przedsiębiorstwami specjalizującymi się w inżynierii, produkcji i budowie elektrowni atomowych. W „Dniu Dostawców” uczestniczyli także reprezentanci Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej oraz wiceprezydent Wrocławia Adam Grehl.

 

Organizacja “Dnia Dostawców” to dowód na zaangażowanie AREVY i EDF w rozwój techniczny i wsparcie lokalnego przemysłu. To także przykład strategicznego działania i wysiłków na rzecz budowania sieci polskich dostawców dla przyszłego rozwoju branży jądrowej w Polsce.

 

Przedstawiciele obecnych we Wrocławiu firm mieli okazję osobiście porozmawiać z menedżerami AREVY i EDF oraz ekspertami ds. łańcucha dostaw. Francuscy i polscy dostawcy mogli podzielić się swoimi doświadczeniami w przemyśle jądrowym, przedstawili także korzyści, jakie przyniosło partnerstwo przy budowie innych elektrowni. Sesje popołudniowe były poświęcone spotkaniom branżowym.

 

Sukces projektu jądrowego i osiągnięcie założonych celów wymaga zacieśnienia współpracy na linii biznes – nauka. W tym celu oraz w odniesieniu do niedawno podpisanego porozumienia o współpracy AREVY z Politechniką Wrocławską, organizatorzy włączyli do programu wydarzenia sesję informacyjną  „Możliwości zawodowe w energetyce jądrowej” skierowaną do studentów i przedstawiającą szeroką gamę ścieżek zawodowych w tej dziedzinie.

 

„Dzień Dostawców” jest kolejnym krokiem do wyłonienia potencjalnych partnerów przemysłowych w Polsce i dowodem na zaangażowanie AREVY i EDF we współpracę z polskimi uczelniami, centrami badawczych oraz wspieranie przez obie firmy rodzimego przemysłu.