AREVA ROZWIJA WSPÓŁPRACĘ Z CHINAMI

July 02, 2015

30 czerwca w Paryżu Li Keqiang, Premier Chińskiej Republiki Ludowej, oraz premier Francji Manuel Valls podpisali wspólną deklarację dotyczącą francusko-chińskiej współpracy na płaszczyźnie cywilnej energii jądrowej. W jej wyniku AREVA zawarła trzy umowy:

 

- Umowę o współpracy z CNNC (China National Nuclear Cooperation) będącą krokiem naprzód w chińskim projekcie zakładu przetwarzania i recyklingu wypalonego paliwa. Podpisanie umowy oficjalnie zakończyło techniczną dyskusję, określając harmonogram negocjacji handlowych oraz potwierdzając gotowość obu grup do sfinalizowania negocjacji w jak najszybszym terminie.

 

- Umowę z CNNC obejmującą cały obieg paliwa, jak również umowy
z CNNC i EDF dotyczące reaktorów jądrowych. Odnosząc się do obiegu paliwa umowa rozszerza i pogłębia istniejące już obszary współpracy. Obejmuje ona kwestie wydobycia i przetwarzania uranu, wykonanie cyrkonowych zestawów paliwowych, likwidacji i demontażu, transportu i recyklingu (ostatni wątek dotyczy w szczególności wcześniej wspomnianej umowy). W kwestii reaktorów, EDF oraz CNNC, przy wsparciu AREVY, rozważają możliwość bliższej współpracy dotyczącej reaktorów o średniej i wysokiej mocy w zakresie zamówień dla przemysłu. Porozumienie zakłada również szerszą współpracę w dziedzinie badań i rozwoju.

 

- list intencyjny, podpisany także przez CGN i EDF, w sprawie ustanowienia długoterminowego partnerstwa w zakresie reaktorów o średniej i wysokiej mocy, który uwzględnia w szczególności doświadczenie zdobyte w trakcie realizacji siłowni w Taishan 1.