AREVA OGŁASZA KONKURS DZIENNIKARSKI PT.; „DBAJMY O ZIEMIĘ, CHROŃMY KLIMAT”

September 26, 2015

W związku z konferencją klimatyczną (COP 21), która odbędzie się w dniach 30 listopada – 11 grudnia w Paryżu, AREVA Polska ogłasza konkurs dziennikarski pt. „Dbajmy o Ziemię, chrońmy klimat. Różne źródła energii niskoemisyjnej w przededniu konferencji klimatycznej COP21”.

Konkurs jest skierowany do młodych ludzi, którzy chcieliby wykorzystać swoje talenty redakcyjne na potrzeby środowiska naturalnego, a jego zasadniczym celem jest uwrażliwienie opinii publicznej na kwestię wytwarzania niskoemisyjnej energii. Najlepsze artykuły na ten temat nadesłane przez uczestników konkursu zostaną opublikowane na łamach dziennika „Rzeczpospolita”, który jest patronem medialnym projektu.

Honorowy patronat nad konkursem objął Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Marcin Korolec, a wsparcia projektowi udzieliły ponadto Ambasada Francji w Polsce, EDF i CEA (francuski Komisariat ds. Energetyki Jądrowej
i Alternatywnych Źródeł Energii).

Jako dostawca technologii do wytwarzania niskoemisyjnej energii elektrycznej, AREVA jest zaangażowana w walkę z postępującymi zmianami klimatu. Poprzez ten konkurs dziennikarski chcemy przyczynić się do uwrażliwienia polskiej opinii publicznej na potrzebę codziennego i konkretnego przeciwdziałania zmianom klimatycznym” – mówi Jean-André Barbosa, dyrektor AREVA na Europę Środkowo-Wschodnią.

Szczegółowe informacje o konkursie, w tym formularz zgłoszenia i regulamin, dostępne są na www.areva.pl.

PLAKAT