COP21 : AREVA ZAANGAŻOWANA W WALKĘ ZE ZMIANAMI KLIMATYCZNYMI

November 30, 2015

W dniach 30 listopada - 11 grudnia 2015 r., Paryż jest gospodarzem 21. Konferencji ONZ w sprawie zmian klimatu. 196 krajów musi znaleźć porozumienie co do sposobu skutecznej walki z ocieplaniem klimatu. Cel, jaki sobie stawiają to ograniczenie wzrostu ocieplenia do 2°C w stosunku do poziomu sprzed rewolucji przemysłowej.

 

Wyzwanie jest ogromne. Aby jemu sprostać, zapewniając jednocześnie rozwój krajów rozwijających się, świat będzie potrzebował energii niskoemisyjnych, w tym energii jądrowej.

 

W powyższym kontekście, w ramach swojej działalnośsci, AREVA zobowiązuje się do:

 

- redukcji emisji przemysłowych CO2 we wszystkich  swoich instalacjach cyklu jądrowego

o 50%, w 2020 r. względem 2004 r.,

 

- redukcji całkowitej ilości energii zużywanej w swoich instalacjach o co najmniej 80%, względem 2004 r.,

 

- umożliwienia klientom AREVY zmniejszenia ich własnych emisji CO2 poprzez budowę nowych reaktorów jądrowych oraz wydłużenie okresu eksploatacji reaktorów już istniejących.

W porównaniu do średniego, globalnego koszyka energetycznego, reaktor EPR oszczędza 8 milionów ton C02 rocznie, a reaktor ATMEA 5,5 miliona ton.

 

PLAKAT

 

Ponadto AREVA, wspólnie z 39 największymi  francuskimi przedsiębiorstwami  podpisała manifest klimatyczny podejmujący zdecydowane kroki w walce ze zmianami klimatu

 

W przeddzień szczytu klimatycznego w Paryżu, 39 największych francuskich przedsiębiorstw, zatrudniających 4,4 mln pracowników na świecie i generujących 1200 mld euro obrotów, podjęło konkretne zobowiązania, aby powstrzymać zmiany klimatu. Podpisując manifest klimatyczny, firmy te pragną przyczynić się do sukcesu Konferencji COP21 oraz do ograniczenia procesu ocieplania planety do poziomu 2°C. Tym gestem potwierdzają swoją wiodącą i aktywną rolę w walce o bardziej zrównoważony świat.

 

Firmy te od wielu lat podejmują konkretne działania na rzecz zmniejszania odcisku węglowego ich działalności poprzez:

− stosowanie rozwiązań aktywnej i pasywnej efektywności energetycznej,

− korzystanie z odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza energii wodnej, wiatrowej i słonecznej,

− systematyczne ograniczanie emisji gazów cieplarnianych na przestrzeni całego okresu

   eksploatacji produktów,

− opracowywanie nowych, niskowęglowych materiałów i technologii,

− ograniczanie marnotrawstwa żywności i opakowań,

− długoterminowe strategie inwestycyjne wspierające transformację energetyczną.

 

W latach 2016 - 2020, sygnatariusze manifestu planują zainwestować co najmniej 45 mld euro w projekty przemysłowe i badawcze R&D dedykowane energiom odnawialnym, efektywności energetycznej i innym rozwiązaniom niskowęglowym. W tym samym okresie, na inwestycje zapobiegające zmianom klimatu zamierzają pozyskać min. 80 mld euro w postaci pożyczek bankowych i poprzez emisję obligacji.

 

Dodatkowo, w ciągu najbliższych pięciu lat, 39 sygnatariuszy manifestu zainwestuje 15 mld euro w nowe moce wytwórcze energetyki jądrowej oraz 30 mld euro w gaz ziemny jako przejściowe źródło energii w okresie transformacji energetycznej.