WYNIKI KONKURSU DZIENNIKARSKIEGO

December 01, 2015

WYNIKI KONKURSU DZIENNIKARSKIEGO

„Dbajmy o Ziemię, chrońmy klimat. Różne źródła energii niskoemisyjnej w przededniu konferencji klimatycznej COP21”

 

Czytaj wiecej:

 

 Decyzją Kapituły Konkursu, Laureatami Konkursu Dziennikarskiego „Dbajmy o Ziemię, chrońmy klimat. Różne źródła energii niskoemisyjnej w przededniu konferencji klimatycznej COP21”

zostali:

1. Rafał Bryk

Artykuł Rafała Bryka został opublikowany w „Rzeczpospolitej” 30 listopada 2015

 

 2. Dagmara Sperling

Artykuł Dagmary Sperling  został opublikowany w „Rzeczpospolitej” 26 listopada 2015

 

 3. Monika Łada

Artykuł Moniki Łady został opublikowany w „Rzeczpospolitej” 24 listopada 2015

 

Serdecznie gratulujemy Laureatom, a wszystkim Uczestnikom dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie.

 

Konkurs dziennikarski został ogłoszony we wrześniu br., w związku z konferencją klimatyczną (COP 21), która miała miejsce w Paryżu w dniach 30 listopada – 11 grudnia.

 

Konkurs był skierowany do młodych ludzi, którzy chcieliby wykorzystać swoje talenty redakcyjne na potrzeby ochrony środowiska naturalnego, a jego zasadniczym celem było uwrażliwienie opinii publicznej na kwestię wytwarzania niskoemisyjnej energii.

 

Honorowy patronat nad konkursem objął Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Marcin Korolec, a wsparcia projektowi udzieliły ponadto Ambasada Francji w Polsce, EDF i CEA (francuski Komisariat ds. Energetyki Jądrowej i Alternatywnych Źródeł Energii).

 

Najlepsze artykuły nadesłane przez uczestników konkursu zostały opublikowane na łamach dziennika „Rzeczpospolita”, który był patronem medialnym projektu.

 

Jako dostawca technologii do wytwarzania niskoemisyjnej energii elektrycznej, AREVA jest zaangażowana w walkę z postępującymi zmianami klimatu. Poprzez ten konkurs dziennikarski chcemy przyczynić się do uwrażliwienia polskiej opinii publicznej na potrzebę codziennego i konkretnego przeciwdziałania zmianom klimatycznym” – powiedział Jean-André Barbosa, dyrektor AREVA na Europę Środkowo-Wschodnią.