AREVA PODSUMOWUJE 2015 ROK Z KONTRAKTAMI NA WZBOGACANIE URANU W USA NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 300 MILIONÓW DOLARÓW

January 21, 2016

Łączna wartość kontraktów zawartych ze stroną amerykańską przez francuską spółkę jądrową AREVA w 2015 roku przekroczyła 300 milionów dolarów.Umowy oferują istotne korzyści amerykańskiemu przemysłowi nuklearnemu dzięki zrównoważonemu bezpieczeństwu dostaw i są konsekwencją strategii rozwoju firmy AREVA, zakładającej rozwój długofalowych relacji z jej najważniejszymi partnerami.

 

USA posiada obecnie najwięcej obiektów jądrowych na świecie. Łącznie generują one 2/3 niskoemisyjnej energii w tym kraju.

 

Olivier Wantz, odpowiedzialny za pion Kopalnie/Front-End w Grupie AREVA, powiedział: Umowy są potwierdzeniem kompetencji AREVY w zakresie dostarczania usługi wzbogacania uranu, a jednocześnie są dowodem na zaangażowanie spółki w proces zapewniania bezpiecznych dostaw energii jej klientom".