Reaktor EPR™: schemat działania

EPRTM to pierwszy budowany obecnie na świecie reaktor wodny ciśnieniowy (ang. Pressurized Water Reactor) generacji III+. Jest odpowiedzią na rosnące wymagania wobec elektrowni jądrowych pod względem bezpieczeństwa, konkurencyjności oraz minimalnego oddziaływania na środowisko naturalne. Opracowanie reaktorów EPRTM jest kulminacją kilkudziesięciu lat programów badawczo-rozwojowych prowadzonych we Francji i Niemczech oraz aktywnego zaangażowania wiodących europejskich firm jądrowych. Obecnie reaktory te są w trakcie budowy w Finlandii, Francji i Chinach.

Kluczowe fakty

Szukasz kompendium rzeczowych informacji o reaktorze EPRTM?

Ewolucyjny projekt i najnowsza technologia

Konstrukcja reaktora EPRTM jest oparta na najnowszej technologii reaktora lekkowodnego stale udoskonalanej w toku postępującego procesu  innowacyjnego.

Skonstruowany z myślą o bezpieczeństwie

Celem twórców projektu EPRTM było zapewnienie bezprecedensowego poziomu bezpieczeństwa poprzez stworzenie reaktora o wysokiej odporności zarówno na zdarzenia wewnętrzne, jak i zagrożenia zewnętrzne.

Solidne doświadczenie, światowej klasy wiedza ekspercka

Pierwszy park reaktorów EPRTM firmy AREVA powstaje na solidnej bazie doświadczeń konstruktorskich, nabywanych nieprzerwanie od lat 70-tych.

Konkurencyjne rozwiązanie

Reaktor EPRTM dostarcza energię elektryczną wytwarzaną w sposób bezpieczny i zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju, pochodzącą ze źródła wyjątkowo efektywnego ekonomicznie, co jest szczególnie istotne w kontekście wyczerpywania się złóż paliw kopalnych.

W zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju

Dzięki udoskonalonej koncepcji rdzenia oraz wysokiej wydajności, reaktor EPRTM jest o wiele bardziej przyjazny dla środowiska niż istniejące reaktory lekkowodne.

Wirtualny plan elektrowni z reaktorem EPR™

Specyficzny układ obiektów elektrowni EPR zapewnia jej odporność na wewnętrzne i zewnętrzne zdarzenia, takie jak trzęsienie ziemi czy katastrofa lotnicza.